- Reklama -

- Reklama -

Apel do mieszkańców Biłgoraja

Wynikiem szybko następujących zmian klimatycznych są coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe. Coraz częściej występują nawalne opady deszczu, powodując w wielu częściach naszego miasta liczne podtopienia i „wybijanie” ścieków w najniżej położonych kondygnacjach domów. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w dniach 20-21 czerwca, kiedy doszło do kilkakrotnego „oberwania chmury” nad Biłgorajem.

- Reklama -

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest podłączenie rynien z dachów oraz innych instalacji odwadniających tereny posesji do kanalizacji sanitarnej przeznaczonej jedynie do odprowadzania ścieków bytowych. Takie nieprawidłowe rozwiązania skutkują w czasie opadów deszczu całkowitym wypełnieniem kanałów i wypływem nadmiaru mieszaniny ścieków i wód opadowych do domów, powodując ich zalania.

W związku z powyższym apelujemy do tych z Państwa, którzy mają na swoich posesjach takie nieprawidłowe rozwiązania, o natychmiastowe odłączenie rynien oraz odwodnienia terenu posesji od kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone własnej działki lub za zgodą miasta do kanalizacji deszczowej. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju oraz Straż Miejska rozpoczynają kontrole legalności włączeń do kanalizacji sanitarnej, a stwierdzone nieprawidłowości będą podlegały karze zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Informujemy, że zgodnie z art. 9, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „zabrania się wprowadzania (…) wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. Zgodnie z ust. 4, art. 28 ww. ustawy takie działanie zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny do 10 tys. zł.

- Reklama -

Zachęcamy również mieszkańców Biłgoraja do budowy na swoich posesjach systemów ogrodowych służących zatrzymywaniu wody deszczowej oraz naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych i studni chłonnych z kręgów betonowych. Każdy może otrzymać dotację na taki cel z nowego programu „Moja Woda”.

Janusz Rosłan

Źródło: UM/Bilgoraj.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź