- Reklama -

Agnieszka Kiesz nową dyrektor DPS dla Kombatantów

 20 maja 2020 r. Zarząd Powiatu przyjął kandydaturę na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zaproponowaną przez Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru.  Za najlepszą kandydatkę do zatrudnienia, która posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające optymalne wykonywanie zadań, uznano panią Agnieszkę Kiesz, dotychczasową instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.

Nabór na stanowisko dyrektora DPS dla Kombatantów w Biłgoraju został ogłoszony przez Zarząd Powiatu niespełna 3 miesiące temu, tj. 26 lutego 2020 r. w wyniku wakatu na ww. stanowisku. Od kandydatów wymagano m.in. wykształcenia wyższego, specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej.
Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzono zgodnie z procedurami 6 maja 2020 r. Każdy z kandydatów musiał wykazać się wiedzą z zakresu prawa: ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

Brane były pod uwagę również umiejętności dodatkowe m.in. systematyczność, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista oraz umiejętności kierowania zespołem, działania w warunkach stresowych i strategicznego myślenia. Do egzaminu przystąpiło łącznie trzech kandydatów. Czwarty kandydat nie spełnił wymagań formalnych.

- Reklama -

Agnieszka Kiesz ukończyła studia wyższe w Łodzi. Tytuł magistra w zakresie pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową uzyskała w 2006 r. Posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, w tym kilkumiesięczne na stanowisku kierowniczym. Do chwili obecnej  pracowała w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, od 2019 roku w zespole terapii i rehabilitacji. Intensywnie działa społecznie w Stowarzyszeniu, będąc jego prezesem.  Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej uzyskała w 2017 r.

 

 

 

 

 

 

* powiat biłgorajski

- Reklama -

- Reklama -

1 komentarz
  1. Jan mówi

    Piękna wizytówka i duże szanse na sprawdzenie się w nowej roli. To godny przykład dla innych młodych i ambitnych. Tylko brać przykład…

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.