- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Zespół Szkół Leśnych ma już 55 lat

20 listopada br. uczniowie, pracownicy i dyrekcja Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju zgromadzili się w kościele pw. Chrystusa Króla, by podziękować Panu Bogu za 55 lat istnienia placówki.

- Reklama -

Mszy świętej przewodniczył absolwent tej szkoły, obecnie diecezjalny duszpasterz leśników, ks. dr Zygmunt Jagiełło. – Dlaczego wybraliście akurat tę szkołę, wśród tylu innych w naszym województwie? – pytał kapłan zebranych uczniów w zielonych mundurach. – Dzisiaj z nadzieją patrzycie na kolejne lata, dziękujecie za to, co było, ale też patrzycie, co będzie za chwilę w waszej szkole, w polskich lasach, w naszej Ojczyźnie – mówił. Ks. Jagiełło tłumaczył, że szkoła jest również wspólnotą wiary, która zgromadziła wszystkich obecnych na Eucharystii: – Moja szkoła to jest też wspólnota ludzi, którzy nie są na siebie obojętni.

– Jesteście w szkole, jesteście Polakami. Jednego od drugiego nigdy nie wolno odłączyć – mówił kapłan, nawiązując do słów polskiego poety Cypriana Kamila Norwida, który porównywał zespolenie Kościoła z narodem do zespolenia tynku i fresku, i jego próby odłączenia od siebie bez możliwości nieniszczenia obydwu. – Nasza Ojczyzna jest waszym domem. Kościół jest waszym domem i szkoła jest waszym domem, w którym wzrastacie, jako Kościół. Z taką nadzieją patrzcie na przyszłość. Niech nikt wam tej nadziei nie zabierze – podkreślał.

Uczniowie i zaproszeni goście kontynuowali obchody jubileuszu połączonego z XIII Konferencją „Dziedzictwo Przyrodniczo-Kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza” w sali Zespołu Szkół Leśnych.

„Odpoczyń sobie w tych tu lesiach ślicznych” pisał Jan Kochanowski o Ziemi Biłgorajskiej. Położenie miasta na skraju Puszczy Solskiej istotnie przyczyniło się do wyboru tego miejsca na siedzibę szkoły. Wydaje się jednak, że bezpośrednim powodem jej powstania był niedobór wykwalifikowanych pracowników w Lasach Państwowych i wynikająca z niego konieczność kształcenia kadry technicznej. Środowisko leśników z Lubelszczyzny podjęło inicjatywę utworzenia średniej szkoły resortowej, co spotkało się z poparciem biłgorajskich władz powiatowych oraz władz wojewódzkich.

Na wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie ówczesny Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Roman Gesing pismem z dnia 13 czerwca 1964 roku polecił utworzyć od 1 września 1964 roku klasę filialną Technikum Leśnego w Krasiczynie z siedzibą w Biłgoraju.

W pierwszym roku funkcjonowania placówki zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Biłgoraju (obecnie Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Przemysłowej). W kolejnych dwóch latach nauki pomieszczeń użyczało Liceum Medyczne, a od 1967 roku Liceum Pedagogiczne (później Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej). Ze względów organizacyjnych zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych. Początkowo kadrę pedagogiczną stanowili nauczyciele dochodzący z innych placówek oświatowych.

Trudności wynikające z braku dostatecznej bazy dydaktycznej spowodowały, że uczniowie biłgorajskiej filii po ukończeniu klasy pierwszej w roku szkolnym 1964/65 kontynuowali naukę w Krasiczynie. Kolejne roczniki przenosiły się tam dopiero w klasie maturalnej.

W 1965 rozpoczęto budowę obiektów szkolnych z salą gimnastyczną i internatem. Stan budowy pozwolił na podjęcie w roku 1969 starań o usamodzielnienie się biłgorajskiej placówki. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zarządzeniem z 3 stycznia 1970 roku dokonał przekształcenia szkoły filialnej w samodzielne Technikum Leśne w Biłgoraju.

- Reklama -

Stworzona baza dydaktyczna pozwoliła na rozwój organizacyjny szkoły. W 1975 utworzono zaoczne Średnie Studium Zawodowe o kierunku leśnym, a od 1 września 1978 roku zaoczną Zasadniczą Szkołę Zawodową. Jednocześnie placówce nadano nową nazwę: Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Biłgoraju.

8 lat później – od roku szkolnego 1985/86 – rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły podstawowej. W celu umożliwienia kontynuowania nauki jej absolwentom powołano od roku szkolnego 1989/90 jedyne wówczas w Polsce Technikum Leśne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W styczniu 1987 roku władze nadały szkole funkcjonującą do dzisiaj nazwę Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju.

W latach 1964-1969 szkołą zarządzał Józef Chwała, dyrektor Technikum Leśnego w Krasiczynie. Dyrektorem do spraw pedagogicznych był Czesław Wolanin, który z chwilą powołania samodzielnego Technikum Leśnego w Biłgoraju został dyrektorem szkoły. Z dniem 1 października 1987 r. naczelny dyrektor Lasów Państwowych powołał na to stanowisko Henryka Studnickiego. Od 1 września 2007 roku do chwili obecnej szkołą zarządza Barbara Serafin.

Organem założycielskim i prowadzącym dla Technikum Leśnego w Biłgoraju był Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, który swoje kompetencje w tym zakresie od 1 stycznia 1986 r. przekazał Naczelnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych. Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych od 1991 roku zostaje przemianowana w Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Funkcję organu prowadzącego ZSL pełni Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Z dniem 1 stycznia 1999 r. szkoła została przekazana Staroście Powiatu Biłgorajskiego. Minister właściwy ds. środowiska przejmuje prowadzenie szkół leśnych, w tym Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju od 1 stycznia 2008 r. Przez 50 lat działania szkoły funkcję nadleśnictwa dydaktycznego pełni Nadleśnictwo Biłgoraj.

Historia szkoły nie zakończyła się. Tworzy się nadal, z każdym nowym dniem jest wzbogacana i kształtowana na miarę jej twórców – dyrektorów, pracowników, uczniów, ludzi i instytucji z nią związanych.

Patronem szkoły jest Polskie Towarzystwo Leśne.

Fot: ZSL

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.