- Reklama -

Pomoc de minimis wstrzymana

Polska wyczerpała limit pomocy de minimis w rolnictwie. Dla rolników oznacza to wstrzymanie m.in. wypłaty pomocy suszowej.

Polska od 2019 roku ma krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie określony na pułapie 295 932 125 euro. Ostatecznie – jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w środę 14 listopada 2019 roku Polska wykorzystała przyznany limit pomocy de minimis w 100%.

Jak informuje agencja, „prowadzone są prace związane ze zmianą uchwały nr 86/2019 Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi w celu zwiększenia skutków finansowych jej realizacji.

Wykorzystanie krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie w praktyce oznacza, że rolnicy nie otrzymają dotacji czy ulg, na jakie mogli liczyć w tym roku. Taka pomoc zostanie wstrzymana i będzie wypłacona dopiero w roku przyszłym.

Z informacji wynika, że udzielanie pomocy producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę w formule de minimis zostanie wznowione od dnia 1 stycznia 2020 r.

W największym stopniu wyczerpanie limitu pomocy de minimis dotknie rolników poszkodowanych właśnie przez suszę w 2019 roku. Zgodnie z prawem, gospodarstwa rolne, które poniosły start w danej uprawie powyżej 30%, ale jednocześnie szkody w całej produkcji rolniczej w tym gospodarstwie wynoszą mniej niż 30%, otrzymają pomoc suszową właśnie z puli de minimis.

Doniesienie ARiMR potwierdza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które tuż przed południem 14 listopada 2019 r. na stronie internetowej BIP zamieściło informację (nie obwieszczenie), że „wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 13 listopada 2019 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.)”.

– Jako rolnik, który złożył dokumenty w późniejszym terminie, nie spodziewałam się, że mogę tych pieniędzy nie otrzymać w tym roku. Nie mieliśmy możliwości, niestety, złożyć ich wcześniej, a żałuję tego. Czuje się pokrzywdzona, ponieważ te pieniądze naprawdę są teraz potrzebne na środki ochrony roślin czy nawozy, bo po nowym roku jak zwykle to wszystko podrożeje – mówi Katarzyna, rolnik z powiatu biłgorajskiego.

Jakie ulgi i dotacje są udzielane z puli de minimis w rolnictwie?

Poniżej przedstawiamy zestawienie ulg i dotacji, z których najczęściej korzystają rolnicy i które są wypłacane w ramach pomocy de minimis:

pomoc suszowa dla gospodarstw ze stratami w produkcji rolniczej poniżej 30%;

dopłaty do wapnowania;

- Reklama -

dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego;

zwolnienie z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), czyli 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej;

ulga inwestycyjna w podatku rolnym;

ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS);

ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla KOWR;

dotacje do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich;

dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych;

dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych;

dotacje na lasów prywatnych – wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;

dotacje na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych;

dotacje na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów bioasekuracji w strefie ASF.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.