Usługi krawieckie

- Reklama -

Zbigniew Kita nowym sekretarzem w Biszczy

Wójt gminy Biszcza poinformował o wyborze nowego sekretarza gminy w Biszczy. – Pan Zbigniew Kita był jedynym kandydatem, który spełniał wymagania ogłoszonego konkursu – tak wybór uzasadnił Zbigniew Pyczko. Zbigniew Kita to były radny i Przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj. Pracował m. in. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zastapił on Adama Wlzazia, który odszedł na emeryturę. 

- Reklama -

Do zadań sekretarza gminy należą w szczególności: opracowanie projektów struktury organizacji urzędu, nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał rady i zarządzeń wójta gminy, analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, zapewnienie skuteczności sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy. Sekretarz gminy odpowiedzialny jest także za organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, organizację pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, zapewnienie obsługi techniczno-biurowej rady gminy i wójta, bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Pracownik pełniący tę funkcję pełni nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków. Jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa, nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli. Sekretarz powinien inicjować i tworzyć warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.