Telc B2

- Reklama -

W Osuchach będzie Muzeum

Władze powiatu biłgorajskiego chcą utworzyć filie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach. Poczynili już pierwsze kroki.

Podczas grudniowej sesji Rady Powiatu podjęli uchwałę dotycząca ustalenia treści zmian w statucie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W statucie Muzeum miałby pojawić się punkt o następującej treści: „kultywowanie pamięci historii Zamojszczyzny związanej z działaniami partyzanckimi i bitwą pod Osuchami oraz upamiętnienie miejsca wiecznego spoczynku Żołnierzy AK i BCh na największym cmentarzu partyzanckim w kraju jako symbolu ruchu oporu społeczeństwa polskiego wobec okupanta niemieckiego na terenie ziem polskich”.  W skład biłgorajskiego Muzeum wchodziłby odział w Osuchach. Nosiłby nazwę „Oddział – Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44”.

– Dawno ucichł płacz matek i ojców, nad losem synów tych, którzy w kotle Osuchowskim zginęli. Odchodzą ostatni bohaterowie, którzy przeżyli to wydarzenie oraz mieszkańców okolicznych wiosek, którzy nasłuchiwali tego, co tam się działo. Myślę, że istotna jest ta inicjatywa, aby ustanowić instytucjonalną formę kultywowania pamięci o tym wydarzeniu – mówił przedstawiać uchwałę Jan Koman, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Władze powiatu chcą utworzyć taka filie, ponieważ szczególne miejsce w świadomości mieszkańców ziemi biłgorajskiej zajmuje Bitwa pod Osuchami, gdzie oddziały partyzanckie otoczone przez przeważające siły niemieckie stoczyły bitwę w której poległo ok. 400 partyzantów. – Śladem tej bitwy jest największy na ziemiach polskich cmentarz partyzancki oraz liczne mogiły na przykościelnych cmentarzach w miejscowościach położonych w naszym powiecie i poza nim – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

- Reklama -

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju od początku swojego istnienia podejmuje w programie swojej działalności tematykę tej bitwy oraz historię ruchu partyzanckiego w czasie II wojny światowej skierowanego przeciw okupantowi niemieckiemu. Idea utrwalenia pamięci o Bitwie pod Osuchami i pogłębienia tematyki walk partyzanckich, dyskutowana w kręgu regionalistów, historyków, samorządowców i członków Stowarzyszenia Osuchy 1944 skupiającego byłych uczestników tej bitwy oraz ich potomków znalazła swoją materializację w postaci propozycji utworzenia Oddziału – Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44, wysuniętej przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju.

Podjęcie uchwały było konieczne. Aby utworzyć taką filie niezbędne są zmiany w statucie. Statut natomiast podlega uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.