Unijne pieniądze dla przedsiębiorców

Ponad 50 przedsiębiorców z powiatu biłgorajskiego 17 lipca, uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym. Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przedstawiła im możliwości pozyskania unijnych pieniędzy.

Spotkanie to, odbyło się w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, jego celem było zapoznanie z programami unijnymi, które ogłaszane będą w ramach konkursów przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Beata Strzałka. Obecni byli również lokalni przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego: Michał Mulawa i Grzegorz Wróbel, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera. Zainteresowanych rozwojem swoich firm, przedsiębiorców z powiatu biłgorajskiego, oraz gości przywitał starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Przedstawił on również tematykę spotkania.

Część merytoryczną prowadziła Dyrektor LAWP Magdalena Filipek – Sobczak, która szczegółowo omówiła poszczególne działania oraz warunki ubiegania się  o fundusze unijne. 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczosci do końca bieżącego roku kalendarzowego planuje ogłosić 6 konkursów umożliwiających pozyskanie funduszy europejskich dla przedsiębiorstw. Pula wynosi ponad 200 mln zł aczkolwiek jak informuje Dyrektor LAWP trwają prace nad zwiększeniem budżetu na ten cel.  Pozyskane pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na:

1) udział w targach i misjach zagranicznych (nabór trwa do końca lipca br.)

2) poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez szeroko rozumianą termomodernizację budynków

3) „bon na doradztwo” – czyli zakup szeroko rozumianych usług doradczych od podmiotów zewnętrznych

4) wzrost konkurencyjności MSP – między innymi  zakup środków trwałych maszyn/urządzeń pozwalających na wprowadzenie nowych lub ulepszonych usług/produktów

5) produkcję energii z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Kwoty pomocy uzależnione są od statusu przedsiębiorstwa oraz regulaminu każdego działania – Mogą wynieść nawet do 80% całkowitych kosztów. – Uważam, że organizacja takich spotkań w Biłgoraju jest bardzo potrzebna, ponieważ nie każdy z przedsiębiorców wie gdzie, i jak szukać funduszy na rozwój swojej firmy – mówi Wioleta Kryń, prowadząca firmę doradczą WK Consulting. Po prezentacjach poszczególnych programów, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, odbyły się indywidualne konsultacje mieszkańców powiatu z dyrektor LAWP.

 

- Reklama -

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.