- Reklama -

- Reklama -

Szkoła do likwidacji

Tarnogrodzcy samorządowcy podjęli ostateczną decyzję. Szkoła Filialna w Różańcu Pierwszym została zlikwidowana. W tym roku szkolnym do placówki uczęszczało 25 dzieci.

- Reklama -

Do Szkoły Filialnej w Różańcu Pierwszym, której macierzystą placówką jest Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim, łącznie z przedszkolakami uczęszcza 25 dzieci. Z roku na rok w szkole jest mniej uczniów. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnogrodzie samorządowcy podjęli ostateczną uchwałę o likwidacji placówki.

Samorządowcy, argumentując decyzję o jej zamknięciu, podkreślali, że koszt kształcenia dziecka w tej szkole wynosi ponad 35 tysięcy złotych. Dla porównania w Tarnogrodzie koszty kształcenia dziecka sięgają 9 tysięcy złotych. Dodatkowo budynek jest niedoinwestowany, a jego remonty kosztowałyby kilka milionów złotych. Korzyścią dla uczniów nie są również łączone grupy.

Przed podjęciem uchwały o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim poprzez likwidację Szkoły Filialnej radni przyjęli dwie uchwały odrzucające negatywne stanowiska dotyczące likwidacji placówki. Pochodziły one od NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

- Reklama -

Strona związkowa „Solidarności” nie znalazła w uzasadnieniu projektu uchwały zapewnienia możliwości zatrudnienia wszystkich pracowników likwidowanej szkoły. – Odnosząc się do informacji o losach zawodowych nauczycieli i obsługi po przekształceniu szkoły, należy wskazać, że w Szkole Filialnej w Różańcu Pierwszym liczba pracowników obsługi to 1 osoba – posiada wiek emerytalny, a stosunek pracy zakończy się 31 sierpnia br. Do 31 marca br. w obsłudze szkoły był zatrudniany również pracownik, który od 1 kwietnia br. przeszedł na emeryturę – uzasadnia uchwałę Dariusz Dołomisiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Filialnej w Różańcu Pierwszym, którzy mają umowy o pracę na czas nieokreślony, nie zostaną zwolnieni, będą mieć zapewnione godziny w Szkole Podstawowej w Różańcu Drugim. Wyjątkiem będzie jeden nauczyciel ze Szkoły Filialnej w Różańcu Pierwszym, zatrudniony w wymiarze 3/18 i jednocześnie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony w innej szkole gminy Tarnogród. Jego stosunek pracy w Szkole Filialnej w Różańcu Pierwszym zakończy się z końcem sierpnia. Nauczycielom, zatrudnionym w Szkole Filialnej w Różańcu Pierwszym na umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia br.  m.in. z powodu zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, umowy o pracę wygasną z mocy prawa z końcami okresów, na jakie są zawarte.

Natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego, wydając negatywną opinię, nie argumentował jej.

Radni podjęli uchwałę o likwidacji. W placówce 1 września nie zabrzmi dźwięk dzwonka. – Podjęcie tej uchwały przypieczętowuje wcześniejszą uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. To ostatni etap likwidacji – mówił Dariusz Dołomisiewicz.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.