- Reklama -

- Reklama -

Społeczna odpowiedzialność Lasów Państwowych – spełniane funkcje

Działalność Lasów Państwowych spełnia trzy podstawowe funkcje: przyrodniczą, gospodarczą i społeczną.

- Reklama -

Funkcja przyrodnicza

Dzięki swej zróżnicowanej strukturze lasy są nie tylko miejscem życia dla wielu organizmów, ale mają także dobroczynny wpływ na środowisko życia człowieka. Ekosystemy leśne regulują krążenie wody w przyrodzie (m.in. zapobiegając powodziom), przeciwdziałają lawinom i osuwiskom, a także chronią gleby przed erozją, a tym samym krajobraz przed stepowieniem. Dzięki nim społeczeństwo może oddychać czystszym powietrzem, ponieważ drzewa neutralizują zanieczyszczenia atmosferyczne i produkują tlen. W skali lokalnej obszary leśne zmniejszają amplitudy temperatur (zarówno dobowe, jak i roczne) oraz prędkość wiatru. Z kolei na poziomie globalnym łagodzą zmiany klimatu, gdyż wiążą duże ilości CO 2 będącego gazem cieplarnianym.

fot. Andrzej Kluczkowski

Funkcja społeczna

- Reklama -

Lasy są naturalnym miejscem wypoczynku i rekreacji, w związku z czym są szczególnie ważne dla społeczeństwa. Obcowaniu z przyrodą sprzyja bogata infrastruktura turystyczna, m.in. szlaki piesze, rowerowe oraz konne, miejsca biwakowania, parkingi leśne, wiaty, ścieżki zdrowia i platformy widokowe. Zarządzamy ruchem turystycznym tak, aby odciążyć obszary cenne przyrodniczo, a odpowiednio oznakowane szlaki turystyczne w lasach przeciwdziałają ryzyku zgubienia się. Podczas zajęć edukacyjnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych i różnorodnych materiałów edukacyjnych, uczymy m.in. o funkcjach lasu, przyrodzie, odpowiedzialnym korzystaniu z lasów. Na stronie Lasów Państwowych dostępne są przewodniki z cyklu „Warto zobaczyć” i „NIEMAPA”, a także poradniki, np. „Leśny survival”. Dużo uwagi poświęcamy różnym formom zajęć o tematyce przyrodniczej.

fot. Andrzej Kluczkowski

Funkcja gospodarcza

Dzięki ekosystemom leśnym mamy dostęp do cennego surowca odnawialnego, jakim jest drewno. Leśnicy gospodarują nim niezwykle odpowiedzialnie. Stosują się do zasady trwałości lasów i zwiększania ich zasobów, tak aby zachować je dla przyszłych pokoleń. W 2019 r. objętość pozyskanego drewna odpowiadała 73,6% rocznego przyrostu bieżącego, a w 2020 – 75,6%.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.