- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Rzemieślnicy obradowali

24 maja br. w Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju odbyło się walne zgromadzenie członków Cechu.

- Reklama -

Zebranie otworzył starszy Cechu mgr inż. Jan Pyznarski, który powitał zaproszonych gości m.in. wiceprezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Dariusza Wójtowicza, dyrektora ds. programowych Izby Magdalenę Zabłocką, burmistrza miasta Biłgoraja Janusza Rosłana, wójta gminy Biłgoraj Wiesława Różyńskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju Danutę Łagożną, dyrektora Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Turobinie Ryszarda Mroza oraz honorowych starszych cechów, zasłużonych byłych i obecnych członków Cechu.

Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń:

„Zasłużonemu Izba Rzemieślnicza” otrzymali: Marta Paluch, Paweł Grabias.
„Honorową Odznakę Rzemiosła” otrzymali: Zdzisław Hułas, Sławomir Znak,
„Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego” otrzymali:  Bogumiła Godula, Ryszard Cieślak,
„Srebrną Odznakę Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle” otrzymał Tomasz Pecka,
Honorowy tytuł „Przyjaciel rzemiosła lubelskiego” otrzymał Wiesław Różyński, Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju.

- Reklama -

Po wręczeniu odznaczeń prezes Jan Pyznarski złożył rezygnację z funkcji starszego cechu, uzasadniając to względami osobistymi.

W związku z powyższym za długoletnią pracę na rzecz Cechu, 19-letnie reprezentowanie Cechu w różnych gremiach na zewnątrz oraz zaangażowanie w promocję biłgorajskiego rzemiosła na jego ręce serdeczne podziękowania złożył Zarząd i rzemieślnicy oraz biuro Cechu, wręczając statuetkę w postaci wieńca zwycięstwa, dyplom – podziękowania oraz puchar kwiatowy.

Podziękowania złożyli również: Ryszard Mróz, dyrektor RSB I stopnia w Turobinie w imieniu własnym oraz wójta gminy Turobin, Danuta Łagożna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju, Dariusz Wójtowicz, wiceprezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Magdalena Zabłocka, dyrektor ds. programowych, Janusz Rosłan, burmistrz miasta Biłgoraja oraz Wiesław Różyński, wójt gminy Biłgoraj. Osoby te wręczyły również upominki.

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczącym walnego zgromadzenia został Zdzisław Hułas, właściciel firmy DETIM i Piekarni w Aleksandrowie. W dalszej części dokonano wyboru starszego cechu oraz uzupełniono skład Zarządu Cechu. W wyniku tajnego głosowania starszym Cechu został mgr inż. Zdzisław Hułas, dotychczasowy podstarszy Cechu. Natomiast do Zarządu został wybrany Sławomir Znak.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.