- Reklama -

- Reklama -

Rozpoczęła się realizacja projektu „Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”

- Reklama -

 

Gmina Księżpol wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu i miastem Czerwonograd na Ukrainie rozpoczęła realizację projektu „Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa” dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w priorytecie „Promocja lokalnej kultury i historii”. 17 kwietnia 2019 r. projekt został zatwierdzony do realizacji i otrzymał 90 proc. dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast jego realizacja rozpoczęła się 1 lipca 2020 roku. Wartość dofinansowania całego projektu wynosi 59 832 euro, z tego gmina Księżpol otrzyma 30 231 euro (maksymalna kwota dofinansowania projektów wynosiła 60 000 euro).

W gminie Księżpol działa 9 grup muzycznych, w których aktywnie działa 140 osób, w Czerwonogradzie działa 27 grup artystycznych, zespoły te reprezentują wysoki poziom artystyczny, biorą udział w międzynarodowych konkursach i festiwalach. Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom obu regionów zapoznać się z osiągnięciami kulturalnymi obu partnerów. Projekt ma na celu chronić i promować dziedzictwo kulturowe i historyczne, wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy, poprawę wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnej.

- Reklama -

W ramach projektu będą odbywać się warsztaty zespołów artystycznych z gminy Księżpol i miasta Czerwonograd. Odbędą się także warsztaty kulinarne promujące tradycyjne potrawy kuchni polskiej i ukraińskiej. Dla młodzieży szkolnej zostaną zorganizowane warsztaty plastyczno-fotograficzne, których przewodnim tematem będzie utrwalenie obiektów dziedzictwa kulturalnego i historycznego. Wszystkie zajęcia warsztatowe odbywać się będą symetrycznie – w gminie Księżpol z udziałem ukraińskich partnerów i w Czerwonogradzie z udziałem polskich partnerów projektu. Projekt zakłada zakupu sprzętu nagłaśniającego dla nowo powstałego Domu Kultury w Księżpolu, a w Czerwonogradzie budowę amfiteatru.

Na zakończenie projektu odbędzie się koncert galowy z udziałem zespołów artystycznych gminy Księżpol i miasta Czerwonograd. Wszystkie wydarzenia projektowe będą dostępne dla publiczności. Będzie można brać czynny udział w tych wydarzeniach lub obserwować ich przebieg. Całość wydarzeń zostanie udokumentowana w formie materiałów wideo, które zostaną udostępnione w Internecie.

Ze względu na pandemię COVID-19 założone działania w projekcie będą musiały ulec zmianom, część działań będą odbywały się online.

Niniejszy artykuł został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za treść tego artykułu leży wyłącznie po stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2014-2020

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.