Szkolenie język ang/niem/ros

Rondo będzie, ale bez dojazdu z Rogali

Odcinek, który będzie przebudowany i wyremontowany, ciągnie się od Biłgoraja do Tarnogrodu i dalej do granicy województwa. Chodzi o 25 km drogi. Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują tej inwestycji, gdyż ruch samochodów osobowych i ciężarowych jest tu duży, a nawierzchnia nie jest w najlepszym stanie.
Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest administratorem tej drogi, przygotowuje obecnie kompleksową dokumentację projektową wraz z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz stara się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
Jak wyjaśnia Janusz Pachla, zastępca dyrektora ZDW w Lublinie, przebieg drogi nr 835 na odcinku objętym rozbudową pozostanie w istniejącym śladzie. Wiele pytań dotyczy przebudowy skrzyżowania w miejscowości Majdan Nowy. Jest to newralgiczny punkt, gdyż zbiega się tu aż pięć dróg. Jak wyjaśnia dyrektor Pachla, zaprojektowano tu skrzyżowanie typu "rondo" z obsługą następujących dróg: wojewódzkiej 835 i dwóch dróg powiatowych – 2942L (Majdan Nowy – Pisklaki) i 2928L (Sól – Majdan Nowy). – Mając na uwadze uwarunkowania terenowe oraz przede wszystkim względy bezpieczeństwa ruchu drogowego, włączenie drogi powiatowej nr 2930L zostanie przeniesione do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 835 i nr 853 – dodaje Janusz Pachla. Oznacza to, że droga biegnąca przez Rogale nie będzie łączyć się z planowanym rondem, ale z rozbudowywaną drogą wojewódzką w miejscu skrzyżowania z drogą prowadzącą do Tomaszowa Lubelskiego. 
Podczas przebudowy drogi powstaną także drogi serwisowe. Będą one w trzech odcinkach o łącznej długości 4 km. Chodniki będą zlokalizowane na odcinkach, gdzie obecnie już istnieją oraz na docinkach ustalonych wspólnie z samorządami lokalnymi. 
Koszt remontu będzie znany, kiedy już zostanie opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Trzeba liczyć się także z wykupem gruntów na poszerzenie pasa drogowego na planowanym do przebudowy odcinku. Prace mają ruszyć w 2019 roku i zakończyć się w 2020.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.