- Reklama -

- Reklama -

Przygotowują się do zmian klimatu

Władze miasta Biłgoraja przystąpiły do opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu". Dokument ma pomóc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

- Reklama -

Niepożądane zjawiska będące skutkiem zmian klimatycznych mogą negatywnie wpływać | na jakość życia mieszkańców miasta oraz zagrażać lokalnej infrastrukturze i gospodarce. – Niezbędne staje się więc podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia obszaru miasta przed skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych i zwiększenia jego odporności na zmiany klimatu – wyjaśnia Jarosław Bondyra, zastępca burmistrza Biłgoraja.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym, mającym na celu zidentyfikowanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz zwiększenie jego zdolności= adaptacyjnych wobec tych zagrożeń. – Dokument i zawarta w nim diagnoza będzie podstawą

- Reklama -

do określenia kluczowych obszarów problemowych oraz zaplanowania przedsięwzięć | adaptacyjnych. Opracowanie Planu  jest również elementem realizacji polityk unijnych i krajowych i stanowiło będzie podstawę do ubiegania się o środki finansowe z funduszy krajowych oraz unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych – dodaje.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.