- Reklama -

- Reklama -

Projekt transgraniczny w gminie Księżpol

Gmina Księżpol realizuje projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, projekt jest realizowany wspólnie z ukraińskim partnerem Radą Miasta Czerwonograd.

- Reklama -

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, cel ten jest realizowany poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stare Króle, Markowicze, Cegielnia Markowicze, Gliny. Sieć kanalizacyjna umożliwia włączenie do niej wszystkich gospodarstw domowych z tych miejscowości, zlokalizowanych wzdłuż wybudowanej kanalizacji, a także gospodarstw z nowej zabudowy wzdłuż ulicy Biłgorajskiej w Księżpolu. Sieć kanalizacyjna została przekazana do eksploatacji i mieszkańcy tych miejscowości mogą składać do Zakładu Gospodarki Komunalnej wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Zrealizowana inwestycja pozwoli na włączenie w przyszłości sieci kanalizacyjnych z Majdanu Starego, Majdanu Nowego, Rogali, Zyń i Zań. Ukończono również rozbudowę oczyszczalni ścieków w Księżpolu. Wybudowano zespół 2 równoległych ciągów oczyszczania o przepustowości 210 m3/d każdy. Takie rozwiązanie gwarantuje efektywne prowadzenie procesu oczyszczania w zmiennych warunkach dopływu na rozbudowanej oczyszczalni ścieków w zakresie 150÷840 m3/d. Zapewni to zagospodarowanie ścieków od 5202 mieszkańców. Rozbudowa umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacyjnej miejscowości, w których została wybudowana sieć kanalizacyjna, jak również pozostałych miejscowości, w których jest planowana budowa sieci kanalizacyjnych.

Widok z drona – oczyszczalnia w Księżpolu

Partner ukraiński zmodernizował i unowocześnił w ramach projektu miejską oczyszczalnię ścieków wybudowaną w 1971 roku. Modernizacja tej oczyszczalni umożliwiła automatyczne sterowanie procesem technologicznym oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie nowych urządzeń sterowanych komputerowo.

Oczyszczone ścieki z tej oczyszczalni są odprowadzane do rzeki Bug. Prace wykonane w ramach projektu przyczyniły się do poprawy jakości oczyszczonych ścieków.

Tytuł projektu: „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”.

Wartość całego projektu  10 804 990,15 zł*

- Reklama -

Wartość projektu po stronie gminy Księżpol  8 231 141,11 zł*

Dofinansowanie Unii Europejskiej dla gminy Księżpol  7 408 026,99 zł*

Udział własny gminy  823 114,12 zł*

Wartość projektu po stronie ukraińskiej – 2 573 849,04 zł*

Przepompownia w Starych Królach

* przybliżona wartość, po przeliczeniu na podstawie kursu INFOREURO za miesiąc wrzesień 2018 r., gdy 1 EUR = 4,2882 PLN.

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Za treść tego artykułu odpowiada wyłącznie gmina Księżpol, przy czym w żadnym przypadku nie może ona być interpretowana jako odzwierciedlająca stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

red.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.