Powstaje kolejne rondo

W Biłgoraju trwa remont kilku ulic. Władze miasta liczą, że uda im się uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie wszystko jest na dobrej drodze, aby tak się stało. Tymczasem w ramach jednej z inwestycji powstaje rondo. Zlokalizowane będzie na skrzyżowaniu ulic 400-lecia z 11 listopada.

 

Od początku lipca trwa rozbudowa ulic: Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie i Piaskowej w Biłgoraju. Koszt robót budowlanych wynosi 3 mln 220 tys. zł. Prace również trwają na ul. Partyzantów i ul. Józefa Steglińskiego „CORDA”. Koszt robót budowlanych to kwota 4 mln 249 tys. zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na 30 sierpnia 2020 roku. Mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu.

Obecnie władze miasta Biłgoraj czekają na decyzję wojewody lubelskiego w sprawie dofinansowania tych zadań w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja może wynieść od 50% kosztów inwestycji.

5 sierpnia do władz miasta trafiło pismo z informacją, że drogi te znalazły się na liście wojewody lubelskiego przekazanej ministrowi infrastruktury. Teraz trzeba tylko czekać na jego decyzje. Jest szansa, że zapadnie ona około połowy sierpnia.

Przypomnijmy. W lipcu wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podpisał ocenioną przez komisję listę wniosków gmin i powiatów województwa lubelskiego dotyczącą rządowego wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania z listy obejmują modernizację 342 km dróg powiatowych, na które złożono 73 wnioski oraz 322 km dróg gminnych w ramach 308 wniosków. Łączna wartość tych inwestycji wyniesie blisko 800 mln zł.

Samorządy mogły składać wnioski w naborze na FDS do połowy kwietnia. W sumie wpłynęło ich ponad 520. – To ogromna, niespotykana dotąd liczba. Dlatego serdecznie dziękuję za trzy miesiące wytężonej pracy przy ocenie merytorycznej i weryfikacji wniosków, zarówno pracownikom Wydziału Infrastruktury LUW jak i powołanej przeze mnie komisji. Myślę, że już niedługo będę mógł podpisać z samorządami umowy dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań. Mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko – powiedział Przemysław Czarnek.

Podpisana przez wojewodę Czarnka lista trafiła do Ministerstwa Infrastruktury, które podda wnioski szczegółowej analizie, a następnie przedstawi listę do zatwierdzenia prezesowi Rady Ministrów, który ma jeszcze możliwość naniesienia własnych poprawek.

Po akceptacji listy przez premiera Mateusza Morawieckiego wojewoda będzie mógł podpisać umowy z gminami i powiatami na przekazanie wnioskowanych przez nie środków.

A te są na niespotykaną dotąd skalę. Wnioskowana przez samorządy z woj. lubelskiego kwota dofinansowania do przebudowy i modernizacji dróg lokalnych na terenie woj. lubelskiego w tym roku wynosi bowiem 453 mln zł, zaś łączna wartość planowanych inwestycji to 761,8 mln zł.

Przypomnijmy, że mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych powołany został ustawą z 23 października 2018 r. Celem FDS jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Środki funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych (zadania powiatowe) lub budowie, przebudowie, lub remoncie dróg gminnych (zadania gminne). Zadania obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W ramach realizacji zadań mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Dofinansowane z funduszu mogą być zadania powiatowe i zadania gminne, których realizacja rozpoczyna się w 2019 roku, będące w trakcie realizacji lub planowane do realizacji.

*

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.