- Reklama -

- Reklama -

Pomagają, jak potrafią

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że radny Marcin Adam Mura chciał, aby strażnicy nie byli słynni tylko z wystawiania mandatów, ale aby służyli pomocą mieszkańcom.

Z propozycją taką wyszedł podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraja radny Marcin Adam Mura. Zachęcał, aby strażnicy nie byli znani mieszkańcom miasta tylko i wyłącznie z wypisywania mandatów. Jego zdaniem, powinni również podejmować działania mające na celu pomoc mieszkańcom. – Proponuję, aby strażnicy miejscy podjęli współpracę z mieszkańcami. Wszyscy widzieliśmy, jaka była zima w tym roku. Wielu mieszkańców potrzebowało pomocy chociażby przy uruchomieniu silnika samochodu. Gdyby strażnik miał w swoim samochodzie kable rozruchowe, mógłby podjechać i pomóc mieszkańcom. Chciałbym, aby Straż Miejska pomagała mieszkańcom, abyśmy więcej widzieli działania strażników – mówi radny Marcin Adam Mura. Dodaje, że zdania mieszkańców na temat Straży Miejskiej są podzielone. Jedni chcą, aby strażników było więcej, inni sugerują likwidację tej jednostki.

Do interpelacji radnego odniósł się Bogdan Zwoliński, komendant Straży Miejskiej. Mimo że zadania polegające na pomocy kierowcom w uruchamianiu samochodów podczas dużego mrozu nie należą do ustawowych zadań straży miejskich, to strażnicy pomagają kierowcom, użyczając prądu podczas rozruchu samochodów. – W czasie mrozów takiej pomocy udzielono sześć razy, a dwa razy strażnicy pomogli kierowcom wyjechać z zaspy – tłumaczy. Strażnicy w wielu sytuacjach pomagają też w dowozie osób starszych i kombatantów. Osoby nietrzeźwe dowożone są do domu. Z pomocy strażników korzystają również pracownicy MOPS-u oraz ich podopieczni. Komendant wyjaśnia, że numer telefonu do Straży Miejskiej jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, bardzo łatwo można go znaleźć w wyszukiwarce internetowej. Nie ma przeciwskazań, aby był on umieszczony na słupach ogłoszeniowych.

- Reklama -

W 2019 roku roku Straż Miejska podjęła 380 różnego rodzaju interwencji porządkowych. W ich efekcie wymierzono 48 mandatów karnych oraz 318 pouczeń, które dotyczyły najczęściej wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o odpadach, wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Straż Miejska wykonuje także: kontrole przestrzegania zasad segregacji odpadów z posesji prywatnych, przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu oraz kontrole dotyczące przestrzegania zasad pozbywania się odpadów komunalnych z tzw. posesji niezamieszkałych czy przestrzegania zasad używania właściwego paliwa w celach grzewczych. Strażnicy patrolują również miejsca publiczne, m.in. parki, skwery, teren zalewu Bojary, ogródki działkowe, targowiska miejskie. Zadaniami bieżącymi strażników jest również ochrona porządku i spokoju publicznego na terenie gminy, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych oraz doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania.

 

- Reklama -

- Reklama -

1 komentarz
  1. jasio mówi

    https://demotywatory.pl/amp/5050985
    tak wygląda taka pomoc…

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.