- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Jaką wodę piją mieszkańcy gminy Biłgoraj?

Biłgorajski sanepid nie ma większych zastrzeżeń do jakości wody, którą spożywają mieszkańcy gminy Biłgoraj. W kilku wodociągach stwierdzono jednak mętność i przekroczenie pewnych składników.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Biłgoraju wydał opinię na temat jakości wody w wodociągach Korczów – Okrągłe, Sól, Hedwiżyn, Majdan Gromadzki, Ciosmy, Dąbrowica, Dyle.

Jakie były problemy dotyczące jakości wody w wodociągach gminy Biłgoraj w minionym roku?  W wodociągu Dąbrowica dochodziło do okresowego przekroczenia poziomu manganu oraz barwy. W wodociągu Korczów – Okrągłe występował okresowo podwyższony zalecany poziom barwy. W Hedwiżynie miało miejsce okresowe przekroczenia ogólnej liczby bakterii, w  Ciosmach w wodzie wodociągu stwierdzono ponadnormatywną wartość glinu (aluminium), natomiast w Soli zakłócenia pracy sprężarki były prawdopodobną przyczyną przekroczeń jonu amonowego w wodzie wodociągu.

Źródłem glinu w wodzie wodociągu Ciosmy jest stosowanie jego soli jako etapu uzdatniania wody. Konieczna jest więc taka optymalizacja procesów uzdatniania, która zapobiegnie występowaniu pozostałości glinu w wodzie uzdatnionej, wprowadzanej do systemu dystrybucji. W przypadku małych wodociągów takich jak wodociąg Ciosmy, ze względu na zmienność procesów zachodzących w wodzie trudnych do ustabilizowania, warunki właściwie prowadzonej eksploatacji są dużo trudniejsze niż w dużych wodociągach. – W przypadku wodociągu Ciosmy konsumenci korzystają okresowo z wody o podwyższonym poziomie glinu, ostatnio w każdym roku. Jest to niezwykle niepokojące i wymaga podjęcia zdecydowanych kroków, aby zapobiec w przyszłości takim sytuacjom. Pojawiające się w wodzie wodociągów gminy Biłgoraj przekroczenia takich parametrów jak mangan, mętność, ogólna liczba bakterii pojawiały się sporadycznie i podjęte przez administratora wodociągu działania naprawcze pozwalały na powrót jakości wody do oczekiwanych standardów – informuje Cezary Duma, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju.

Mangan nie stanowi problemu zdrowotnego w stężeniach wywołujących problemy z akceptowalnością wody. W stężeniu, w jakim występuje w wodzie do spożycia, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Dla manganu określono stężenia dopuszczalne z uwagi na ocenę jej jakości przez konsumentów.

- Reklama -

Mętność jest parametrem, dla którego określono stężenia dopuszczalne nie z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w razie ich przekroczenia, lecz z uwagi na ocenę jej jakości przez konsumentów. Woda o wysokiej mętności może utrudniać prowadzenie skutecznych procesów dezynfekcyjnych w sieci wodociągu.

Z kolei liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym sygnalizuje warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju, oceniając jakość wody nadzorowanych wodociągów na terenie gminy Biłgoraj w 2020 r. stwierdza, że wodociągi dostarczają konsumentom wodę dobrą i bezpieczną dla ich zdrowia, a współpraca z administratorem wodociągów układała się bardzo dobrze zarówno w zakresie realizacji harmonogramów pobierania prób, jak i prowadzonych działań naprawczych w przypadkach, gdy były one konieczne – zaznacza Powiatowy Inspektor Sanitarny.

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.