- Reklama -

Połączyli miejskie spółki

Dotychczas Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne wykonywało zadania z zakresu utrzymania czystości i utrzymania zieleni na terenie miasta Biłgoraj. Zmieniły się jednak przepisy i miasto nie może udzielać zleceń BPS. W grudniu 2015 roku Rada Miasta powierzyła Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej niektóre zadania własne gminy m.in. utrzymanie czystości i porządku dróg, chodników i terenów będących własnością i pozostających we władaniu gminy. W związku z tym nie będzie ogłaszany przetarg na tego typu usługi. W tej sytuacji BPS nie miało możliwości utrzymania się na rynku.

Podczas październikowej sesji Rady Miasta radni zdecydowali o połączeniu spółek. – Obie spółki są spółkami, w których samorząd miasta posiada 100% udziałów, tak więc podjęcie działań mających na celu połączenia tych spółek wymaga zgody Rady – informuje burmistrz Janusz Rosłan. PGK jest jednoosobową spółką gminną, która świadczy na rzecz miasta kilka usług, będących zadaniami własnymi gminy w tym utrzymanie porządku i czystości oraz zagospodarowanie terenów zieleni. Natomiast BPS do końca 2015 roku prowadziło działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zielonych. Spółka ta powstała w 2007 roku. Jej kapitał zakładowy wynosił 50 tys zł (50 udziałów po 100 zł każdy). 12 maja 2016 roku Gmina Miasto Biłgoraj nabyła 40% udziałów spółki od wszystkich pozostałych jej udziałowców w celu utrzymania całości zgromadzonego majątku przez spółkę, który w większości został pozyskany w 2007 roku ze środków projektu dofinansowanego z Programu Inicjatywy Wspólnotowe EQUAL.

- Reklama -

Do końca 2015 roku BPS większość swoich usług świadczyła na rzecz Gminy Miasto Biłgoraj, ale od 1 stycznia 2016 roku Gmina Miasto Biłgoraj utrzymanie czystości i porządku dróg, chodników i terenów będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miasto Biłgoraj, będącym zadaniem własnym gminy powierzyła PGK na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta.

Natomiast PGK z dniem 1 stycznia br. na podstawie porozumień stron zatrudnił wszystkich pracowników spółki BPS w celu wykonywania zadań powierzonych Spółce przez miasto. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia podjęcia uchwały BPS nie świadczył żadnych usług, a posiadany przez spółkę majątek trwały został użyczony PGK. 30 maja br. został uzgodniony przez zarząd obu spółek plan połączenia spółek.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.