Wypożyczalnia sprzętu Kołodziej-baner górny

- Reklama -

Pieniądze na kanalizację

Gminy Goraj, Józefów i Frampol otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych. – Zainteresowanie tego typu pomocą jest bardzo duże. Projekty, które wpłynęły, zakresem finansowym znacznie przekraczają pulę środków zarezerwowanych na to działanie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w naszym kraju projekty dotyczące wodociągów i kanalizacji wciąż mają znaczenie cywilizacyjne mówi wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta. Dodaje, że z danych GUS za rok 2015 wynika, że tylko 39,2 % gospodarstw w Polsce korzysta z kanalizacji. W województwie lubelskim znaczny odsetek gospodarstw na terenach wiejskich nie ma łazienki. Dzięki pieniądzom unijnym i mądremu gospodarowaniu, we współpracy z samorządami, małymi krokami jesteśmy w stanie to zmienić – twierdzi.

 Dofinansowanie otrzymają: gmina Goraj na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj” (1 mln 258 tys. zł); gmina Józefów na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach” (2 mln zł); gmina Frampol na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Frampol II” (480 tys. zł).

- Reklama -

7 lutego Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wpłynęło 178 wniosków o przyznanie pomocy, ze 130 gmin na łączną kwotę blisko 190 mln zł. Dostępny limit środków dla Województwa Lubelskiego na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wynosi blisko  85 mln zł.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.