- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu

- Reklama -

Wyciąg z ogłoszenia o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród.

Numer działki, powierzchnia, obręb geodezyjny Nr 143 o pow. 0,2100 ha, obręb Różaniec I, nr obrębu 0003
Termin i miejsce przetargu 14 grudnia 2023 r. w pokoju nr 12 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (ul. T. Kościuszki 5) o godz. 9.00
Numer księgi wieczystej KW ZA1B/00038869/9
Wysokość wadium 14 000,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości 86 100,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) w tym:

70 000,00 zł – cena netto,

16 100,00 zł – podatek VAT (23%)

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, tablice ogłoszeń Zarządów Dzielnic oraz Sołectw, BIP Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.
Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, przy ul. T. Kościuszki 5 tel. (084) 6897161 (sprawę prowadzi: Ewa Dołomisiewicz) e.dolomisiewicz@tarnogrod.pl

Tarnogród, dnia 06.11.2023 r.

Wyciąg z ogłoszenia o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród.

Numer działki, powierzchnia, obręb geodezyjny Nr 559/2 o pow. 0,0957 ha, obręb Tarnogród miasto, nr obrębu 0001
Termin i miejsce przetargu 14 grudnia 2023 r. w pokoju nr 12 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (ul. T. Kościuszki 5) o godz. 9.30
Numer księgi wieczystej KW ZA1B/00063652/9
Wysokość wadium 13 000,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości 79 950,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w tym:

65 000,00 zł – cena netto,

14 950,00 zł – podatek VAT (23%)

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, tablice ogłoszeń Zarządów Dzielnic oraz Sołectw, BIP Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.
Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, przy ul. T. Kościuszki 5 tel. (084) 6897161 (sprawę prowadzi: Ewa Dołomisiewicz) e.dolomisiewicz@tarnogrod.pl

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Tarnogród, dnia 06.11.2023 r.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.