- Reklama -

- Reklama -

Odsłonięcie gabloty ze sztandarem

 

Antoni Łukasik, wójt gminy Goraj, powitał przybyłych na uroczystość, a w szczególności   porucznika Jana Pikula ps. Wicher, który od wielu lat zabiegał o upamiętnienie symboli walki o wolność, która toczyła się również na naszym terenie. Pan Pikul jest jedną z niewielu osób, które uczestniczyły w tej walce. Wójt Łukasik w skrócie przedstawił historię Jana Pikula.

Jan Pikul ps. "Wicher" urodził się 21 czerwca 1924 roku. Od maja 1942 roku do lipca 1944 roku służył w Batalionach Chłopskich jako łącznik oddziału zgrupowanego w lasach janowskich. Pan Jan odbywał w tym czasie szkolenie w Szkole Podoficerskiej i był przygotowywany do walki. W 1943 roku przed bitwą pod Osuchami nastąpiło okrążenie frontu przez Niemców i rozformowanie oddziału. Mimo że pan Jan nie brał czynnego udziału w bitwie, przyczynił się do jego tak długiego funkcjonowania. W lipcu 1944 roku podczas wycofywania się wojsk niemieckich Jan Pikul brał udział w małej potyczce pod Albinowem. Na skutek represji, jakie nastąpiły po zakończeniu wojny, Jan Pikul był zmuszony w 1946 roku opuścić rodzinne strony i wyjechał na zachód Polski, gdzie przebywał 9 lat. Dopiero w 1974 roku pan Jan wstąpił do ZBOWiD-u, który to w 1990 roku został przekształcony w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Od 2000 roku Jan Pikul jest prezesem koła gminnego tego związku, a za swoje zasługi 18 czerwca 2005 roku został mianowany porucznikiem.

- Reklama -

  W imieniu wszystkich mieszkańców wójt złożył podziękowanie panu Pikulowi za przyczynienie się do odzyskania przez Polskę wolności, zapraszając go do symbolicznego przecięcia wstęgi na gablocie, w której umieszczono sztandar Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, zainstalowanej na ścianie sali posiedzeń Urzędu Gminy Goraj. Po przecięciu wstęgi wójt gminy jeszcze raz podziękował panu porucznikowi, życząc mu zdrowia, spokoju i długich lat życia.

Pan Pikul podziękował wójtowi, przewodniczącemu i całej radzie za stworzone warunki i zadeklarował, że sztandar będzie do dyspozycji wszystkich zainteresowanych tematem walki o wolność, a zwłaszcza młodzieży. Swoją wypowiedź zakończył słowami: "Bóg, Honor, Ojczyzna".

 ZKRPiBWP jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 77 379 członków, w tym 24 412 członków zwyczajnych (weteranów – żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); jest to ponad 70% żyjących weteranów walk frontowych i partyzanckich zorganizowanych w związkach kombatanckich. Pozostali członkowie Związku – 52 967 – to podopieczni, głównie wdowy i wdowcy po kombatantach.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.