Krystyna Deryło- główny

- Reklama -

O ekologii w nauczaniu Jana Pawła II (film)

W poniedziałkowe przedpołudnie 7 października w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbyła się konferencja naukowa pt. „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń”, w 20. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Zamościu.

Konferencja ta została zorganizowana w ramach ostatniego, trzeciego działania projektu unijnego pod nazwą: Kocham, szanuję i chronię środowisko naturalne, którego realizatorem jest Fundacja Gaudium et Spes w Biłgoraju. Projekt ten zakładał zajęcia szkolne, piknik ekologiczny, który odbył się 7 września na placu przy parafii Jana Pawła II w Biłgoraju oraz konferencję naukową poświęconą nauczeniu Papieża o ekologii.  

Jej współorganizatorem był również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz parafia pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Sławomira Mazurka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Michała Mulawy – przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Pawła Gilowskiego – prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Film poniżej:

Konferencję naukową otworzył organizator ks. mgr lic. Krystian Bordzań, który przywitał zaproszonych gości oraz prelegentów, po czym nastąpiły przemówienia gości honorowych. Następnie o ekologii oraz nauczaniu na jej temat przez Jana Pawła II swoje wykłady przedstawili niżej wymienieni prelegenci:

– prof. dr hab. Michał Wyrostkiewicz KUL, Ekologia ludzka – między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi;

– ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz KUL, Ekologia w naukach św. Jana Pawła II;

– prof. dr hab. Jan Szyszko, Zrozumieć przyrodę i rolę człowieka w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju;

- Reklama -

– Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, W trosce o wspólny dom. Na jakiej podstawie oprzeć trwały integralny rozwój?

– Agata Koszarna, kierownik Działu CSR i Zrównoważonego Rozwoju Lubelski Węgiel „BOGDANKA” SA, Zrównoważony rozwój kopalni – dobre praktyki LW Bogdanka SA;

– mgr lic. Małgorzata Sobczuk, O ekologii lasu na przykładzie audycji radiowych „Leśne Radio”, czyli jak promować to, co ważne dla środowiska;

– ks. dr Andrzej Lubowicki, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Młodzież a kwestia ekologii i zrównoważonego rozwoju na przykładzie inicjatyw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży;

– mgr lic. Andrzej Kluczkowski, KUL, Kompetencje ekologiczne internautów wyrazem ich troski o dobro wspólne.

W konferencji uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, przedstawiciele Zarządu Powiatu Biłgorajskiego oraz innych instytucji związanych z ekologią i ochroną środowiska. Konferencja skierowana była do nauczycieli biologii, przedmiotów związanych ze środowiskiem, a także do tych ludzi, którzy zajmują się jego ochroną w poszczególnych urzędach i uczniów klas o profilu biologicznym.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.