- Reklama -

Najlepsi uczniowie odebrali stypendia

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom prezesa Rady Ministrów. Wojewoda lubelski i lubelski kurator oświaty zaprosili stypendystów wraz z opiekunami z terenu województwa lubelskiego. – To wy jesteście przyszłością świata, dlatego wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali, bo nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli” – tymi słowami, cytując świętego Jana Pawła II, zwrócił się Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski do młodzieży wyróżnionej stypendiami Prezesa Rady Ministrów. Życzył, aby ta uroczystość motywowała do dalszej pracy. 

Stypendium otrzymali także uczniowie z powiatu biłgorajskiego: Przemysław Bucior (kl. II, Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika), Agnieszka Furmaniak (kl. III, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika), Ilona Jastrzębska (kl. III, Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych), Natalia Kaczorowska (kl. III, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących), Aleksandra Pawlos (kl. III, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Turobinie), Patrycja Sprysak (kl. II, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju), Paulina Sulowska (kl. IV, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej), Karolina Tojak (kl. II Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Biłgoraju). 

- Reklama -

Stypendium Premiera przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Aby otrzymać stypendium kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Uczeń może również wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W tym roku stypendium Premiera uzyskało 237 uczniów z województwa lubelskiego. Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2 580 zł. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.