- Reklama -

- Reklama -

Na co pójdą pieniądze w gminie Biłgoraj?

Kanalizacja w Dereźni, modernizacja szkoły w Soli, świetlica w Korczowie i w Woli Małej to tylko niektóre pozycje ujęte w uchwalonym budżecie gminy na 2023 rok. Jaki jest budżet gminy i na co zostanie przeznaczony?

- Reklama -

Dziś (29 grudnia) odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy Biłgoraj.

Omówienie budżetu Wiesław Różyński  wójt gminy Biłgoraj rozpoczął od stwierdzenia, że gmina Biłgoraj jest gminą rozwojową.

 

urząd MArszałkowski projekt

-Gmina Biłgoraj jest gminą rozwojową. Świadczy o tym chociażby ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy. W 2021 było ich 194, w tym roku 174 – to jest bardzo dużo jak na samorząd.Do tego są jeszcze decyzje wydawane przez starostwo gdzie są miejscowe plany zagospodarowania. (…) W tym roku wydano 127  numerów porządkowych wydano, przyłączono około 75 nowych budynków do kanalizacji wodo – ściekowej wyliczał wójt.

 

Następnie wójt przeszedł do omówienia najważniejszych kwot planowanego budżetu:

 

-dochody:  72 mln zł. 896 tys. 155 zł,

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

-wydatki: 83 mln 133 tys. 882 zł

-deficyt: 10 mln 237 tys. 722 zł  (źródło finansowania deficytu to pożyczki i kredyty)

 

Na  wydatki na inwestycyjne zaplanowano kwotę: 22 mln 444 tys. 606 zł 01 gr

 

Główne inwestycje:

 

-10 mln zł na zadania wodno – kanalizacyjne:

Tych zadań jest ich sporo, dlatego, że staramy się podłączyć mieszkańców i nowe budynki.  Nasza gmina na szczęście jest tą gminą która, jest takim placem budowy. Tą inwestycją obejmą między innymi: Dereźnię Solską, Dereźnię Majdańską, Zagrody, Okrągłe, Korczów,  Ciosmy, Smólsko – wyjaśniał wójt

 

– około 6 mln zł na zadania infrastruktury drogowej.  (Druga linia zabudowy w Hedwiżynie- 4 mln 750 tys zł, druga linia zabudowy w Majdanie Gromadzkim, linia zabudowy dla mieszkańców w Rudzie Solskiej)

 

-400 tys. zł na rozbudowę świetlicy w Korczowie i Woli Małej oraz na  rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego w Dąbrowicy.rozpocząć budowę kompleksu sportowego w Dąbrowicy.

 

Staramy się też realizować zadania, które posiadają dokumentacje, a termin tej dokumentacji upływa. Chcemy więc rozpocząć zadania i starać się pozyskać środki również na  świetlicę w Korytkowie Dużymmówił Różyński uzasadniając tą inwestycję

 

4 mln zł  – termomodernizacja szkoły w Soli i w Ciosmach. Na to zadanie gmina  otrzymała środki w kwocie 6 mln 800 tys zł

 

 

11 mln zł – realizacja  zadań zleconych organizacjom pozarządowym. (Między innymi ochrona przeciwpożarowa, współpraca z dziećmi, współpraca z seniorami. W tej kwocie są też pieniądze dla miasta na zadania związane z przedszkolakami,  kwota jest dla GOK-u i gminnej biblioteki publicznej z siedzibą w Soli).

 

983 tys. 597 zł  98 gr na zadania funduszu sołeckiego. (Aktywizacja mieszkańców i pobudzanie aktywności mieszkańców)

 

Około 800 tys. zł na działania związane z seniorami. (Dzienny Klub Seniora w Bukowej, nowo powstały Klub Aktywności Lokalnej w Dylach)

 

1 mln zł – na utrzymanie OSP na terenie gminy. (Na wszystkie działania, sprzęt, paliwo, ekwiwalenty, pomoce w utrzymaniu garaży)

 

 

 

-Uważam, że ważnym zadaniem jest edukacja najmłodszych. Przy otrzymanej subwencji 14 mln 443 tys. 701 zł planujemy wydatki w kwocie 25 mln zł. Jest to bardzo dużo. Ale rozmawiając z naszymi sąsiadami samorządowcami w kraju, jeżeli nie zmieni się system naliczania subwencji, te koszty będą ponosić zwłaszcza gminy wiejskie. Ale nie oszczędzamy na dzieciach – podsumował wójt.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa  zaopiniowała projekt budżetu  pozytywnie.

Budżet został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za.

 

 

Foto: Gmina Biłgoraj

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.