Automax

Milionowy budżet

Projekt budżetu na 2018 rok opracowany został przez Zarząd Powiatu przy udziale kierowników wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego, w szczególności pracowników Wydziału Finansowego. Podczas sesji założenia budżetowe na kolejny rok omawiał starosta Kazimierz Paterak. Budżet po stronie dochodów wynosi 107 mln 744 tys. zł. Po stronie wydatków, wliczając zadania, które chcemy zrealizować, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców poszczególnych gmin i użytkowników naszych obiektów, budżet kształtuje się na poziomie 111 mln 972 tys. zł. W budżecie tym wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 4 mln 228 tys. zł. Ten niedobór w budżecie chcemy pokryć kredytem mówił starosta Kazimierz Paterak.

Największą grupę wydatków stanowią te związane z oświatą. Wynoszą one 46 mln 317 tys. zł. Na pomoc społeczną, walkę z bezrobociem oraz aktywizację niepełnosprawnych samorząd powiatu wydatkuje 23 mln zł. Na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej przeznaczono 18 mln 698 tys. zł. 

Inwestycje pochłoną 26 mln 36 tys zł. Jest to 23,55% wydatków powiatu. Ponad 13 mln zł to kwota dofinansowana z programów unijnych. Środki własne to kwota ponad 10 mln zł. 

Tylko na inwestycje drogowe samorząd powiatu przeznaczy ponad 13 mln zł. Najwięcej środków zostanie wydatkowane na drogę przez gminę Biszcza, Księżpol i Potok Górny. Będzie to kwota ponad 8 mln zł. Na przebudowę mostu w Sokołówce zabezpieczono 800 tys. zł. Ponadto remonty i naprawy dróg w zasadzie we wszystkich gminach z udziałem środków pochodzących z budżetów gminnych oraz Lasów Państwowych to kwota blisko 4 mln zł.  

Ważnym zadaniem będą również inwestycje realizowane w szkołach. Zrealizowane będą tam trzy duże programy: termomodernizacja, modernizacja warsztatów szkolnych i doposażenie, remont sal gimnastycznych w I LO im. ONZ i ZSBiO w Biłgoraju.

Będzie także realizowany program e-geodezja, "Poprawa warunków użytkowania Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju" wymiana pokrycia dachowego w tym budynku. Planowane jest wybudowanie łącznika w ZSZiO na ul. Przemysłowej między budynkiem szkoły a budynkiem warsztatów.

Podsumowując, starosta stwierdził, że budżet na 2018 rok jest budżetem ambitnym, ale możliwym do zrealizowania.

Ostatecznie 5 radnych głosowało przeciw: Andrzej Kozina, Michał Furlepa, Beata Strzałka, Józef Borowiec,Henryk Paska.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.