- Reklama -

Kornik atakuje

 
Starosta biłgorajski Kazimierz Paterak wydał zarządzenie w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanych przez starostę. Wynika ono ze wzrostu zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodnika.

Właściciele lasów muszą dokonywać przeglądu drzewostanów celem lokalizacji ognisk szkodnika. Po czym można go poznać? Zwracać uwagę należy na zmianę zabarwienia igliwia na szare, żółte do czerwonego obejmujące początkowo część, a następnie całą koronę drzewa. Dodatkowo właściciele muszą sprzątać powierzchnie zrębowe oraz palić pozostałości po ściętych drzewach. Ważne jest również usuwania złomów i wywrotów oraz drzew uszkodzonych np. przez pożar czy regularnego usuwanie wydzielającego się posuszu.

- Reklama -

W przypadku stwierdzenia przez właścicieli lasu wystąpienia grup lub kęp drzew z oznakami zasiedlenia bądź drzew zamierających należy zawiadomić leśniczego prowadzącego nadzór nad lasami niepaństwowymi na danym terenie bądź wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Właściciel lasu musi również usunąć zasiedlone drzewa oraz wywieźć bądź spalić pozostałości po ściętych drzewach.

Należy usuwać nie tylko drzewa z wyraźnymi objawami zasiedlenia przez kornika ostrozębnego, ale również drzewa z oznakami osłabienia przebarwienia koron (szarzejący odcień igliwia, korona staje się ruda, a korowina nad żerowiskiem pęka i odstaje). 

Wyszukiwać i usuwać drzew zasiedlonych należy również w najbliższych odległościach od zlokalizowanych ognisk. W ponad 80% przypadków nastąpiło stwierdzenie nowego ogniska w promieniu 500 m od pierwotnego ogniska.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.