Kierownik poszukiwany

 

 

Przyszły kierownik musi mieć m.in. wykształcenie wyższe magisterskie, a jego stan zdrowia ma pozwalać na pracę na tym stanowisku. Dodatkowo ma cieszyć się nieposzlakowaną opinią, znajomością obsługi komputera w tym środowiska Windows, edytora tekstowego i arkusza kalkulacyjnego. Wymagany jest również minimum pięcioletni staż pracy. Dodatkowym atutem będzie staż pracy na podobnym stanowisku, znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządowych czy doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i sportu. U kandydata ważna jest również jego odporność na stres, zdolność efektywnej komunikacji, dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność podejmowania decyzji, zdolność analitycznego myślenia.

 Do zadań przyszłego kierownika będzie należało dbanie o właściwy stan techniczny i rozbudowę podległej bazy OSiR, opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych kierowanych obiektów oraz harmonogramów wykorzystania podległych obiektów. Kierownik będzie się również zajmował udostępnianiem podległych obiektów pod najem na imprezy oraz prowadził kontrolę wewnętrzną w zakresie organizacji pracy w podległych obiektach oraz opracowywaniem wniosków. Kierownik będzie współpracował z miejscowymi stowarzyszeniami, czuwał  nad właściwą i pełną obsadą stanowisk oraz prawidłowym podziale pracy. Jego zadaniem będzie również koordynowanie prac podległych, prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej, przygotowywanie analiz stanu wegetacji trawy na boiskach oraz zapewnienie terminowości jej nawożenia.

Zainteresowani mogą składać dokumenty do 14 marca. Należy je dostarczyć do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju do pokoju nr 220 (Biuro obsługi interesanta) albo przesłać pocztą na adres obiektu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu Miasta Biłgoraj w zakładce BIP – "Zatrudnienie".

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.