- Reklama -

- Reklama -

KGW mogą wnioskować o 5 tys. zł z ARMiR (Formularz tutaj)

Po raz trzeci w tym roku koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł w skali kraju.

- Reklama -

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. W powiecie biłgorajskim zarejestrowanych jest ich obecnie 54, w województwie lubelskim 1182, natomiast w całym kraju aż 9124.

Pieniądze otrzymane we wcześniejszych naborach koła gospodyń z biłgorajskiego przeznaczały głównie na działania kulturalno-oświatowe, organizację dożynek czy dofinansowanie zakupu niezbędnych sprzętów do swoich siedzib. 

W grudniu 2018 r. podczas pierwszego naboru w powiecie biłgorajskim z dofinansowania na łączną kwotę 104 tys. zł skorzystało 30 zarejestrowanych organizacji.

W ubiegłym 2019 r. pieniądze na naszym terenie otrzymały 52 koła gospodyń wiejskich. Łącznie przyznana kwota wynosiła 188 tys. zł.

Pobierz wniosek (kliknij tutaj)

– Zapraszam wszystkie koła z terenu powiatu biłgorajskiego do składania wniosków o tę pomoc, wniosek jest prosty i dostępny na naszej stronie internetowej. Warunkiem otrzymania bezzwrotnej pomocy jest to, aby pieniądze posłużyły do realizacji celów statutowych tych organizacji zachęca Dorota Wójtowicz-Gmiterek, kierownik Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji w Biłgoraju. 

Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków i wynosi:

3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków,

4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków, 

5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Na wykorzystanie pozyskanych pieniędzy z tegorocznej puli koła mają czas do końca grudnia 2020 r., natomiast do końca stycznia 2021 r. należy te środki rozliczyć.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 30 września br. w biurze powiatowym Agencji Modernizacji I Restrukturyzacji Rolnictwa w Biłgoraju przy ul. „Bora” Komorowskiego 3. Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z:

  1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wzór wniosku poniżej:  

 

 

- Reklama -

 Red. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.