Inwestycje na wysypisku

Dzięki rozbudowie i modernizacji wysypiska w Korczowie uda się utrzymać miejsca pracy. Jest też szansa na ustabilizowanie cen za śmieci.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej obecnie realizuje dużą inwestycję w zakresie infrastruktury Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn.: „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”.

Dotychczas zakupione zostały następujące maszyny i urządzenia: dwie ładowarki, 2 samochody do przewozu kontenerów, ciągnik z przyczepą, zamiatarka chodnikowa, czyszczarka powierzchni utwardzonych. Zbudowana została kwatera do składowania odpadów o pow. 1,5 ha, przyłącze elektroenergetyczne ze stacją transformatorową, przyłącze wodociągowe ze zbiornikiem przeciwpożarowym oraz przyłącze kanalizacyjne.

Podpisane zostały umowy z firmami wybranymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kompaktora, myjki mobilnej do pojemników oraz sita mobilnego do odpadów.

Zakończona została trzecia realizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (hala sortowni odpadów, budynek socjalno-biurowy, boksy magazynowe z wentylatorownią i biofiltrem, myjnia kół i podwozi, drogi i place manewrowe, ogrodzenie, sieci wodno-kanalizacyjne i elektroenergetyczne). Trwają rozruchy powstałej instalacji: mechaniczny i technologiczny.

Spółka uzyskała pozwolenie zintegrowane na użytkowanie wykonanej instalacji i wystąpiła do marszałka województwa z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wpisania do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego powstałej instalacji jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Władze spółki podkreślają, że realizacja tej inwestycji przyczyni się do rozwiązania problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów, umożliwi zwiększenie efektywności odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Ważny będzie również wzrost poziomu wykorzystania odpadów na cele energetyczne.

Inwestycja współfinansowana jest ze  środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 68% kosztów kwalifikowalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Lublinie oraz środków własnych Spółki.

*

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.