kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Drobne, ale potrzebne

Mowa o inwestycjach, które w ostatnim czasie wykonały władze miasta. Wybudowano zjazd z drogi wojewódzkiej, udrożniono rowy oraz wyremontowano dwa mieszkania.

- Reklama -

Jest dobra informacja dla mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Biłgoraju. W listopadzie miasto uzyskało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie tej drogi.
Na terenie miasta realizowany był kolejny etap programu „Konserwacja rowów stanowiących system odwodnieniowy na terenie miasta Biłgoraja”.  W związku z tym zadaniem 29 listopada 2021 r. dokonano odbioru zadania pn. „Odbudowa odcinka rowu przy ul. Berka Joselewicza”. W ramach realizacji zadania wykonano naprawę skarp – 30 mb. oraz umocnienie dna i skarp rowu płytami jomba – 23 mb. Koszt inwestycji wyniósł 22 tys. zł informuje burmistrz Janusz Rosłan. 
Natomiast w połowie grudnia dokonano odbioru zadania polegającego na konserwacji rowów w pasie drogowym ul. Singera. W ramach realizacji zadania udrożniono i oczyszczono 300 mb. rowów oraz wykarczowano krzewy znajdujące się w ich obrębie. Koszt inwestycji wyniósł 5 tys. 100 zł.
Pod koniec grudnia przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną nr G.10.KKD 03 ul. Tarnogrodzka z drogi wojewódzkiej nr 835 w km 90+624,00 w m. Biłgoraj”. Wykonano 69,5 m² powierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej. Koszt inwestycji wyniósł 31 636 zł.

O realizacja inwestycji pisaliśmy tutaj: Droga wojewódzka, płaci miasto | Nowa Gazeta Biłgorajska (gazetabilgoraj.pl)

urząd MArszałkowski projekt

Przebudowywano również linię oświetlenia ulicznego „Przebudowa linii oświetleniowej przy
ul. Polnej w Biłgoraju na odcinku od ul. Zielonej do ul. Korczaka”. W ramach zadania wybudowano 541 mb. doziemnej linii kablowej, 12 szt. słupów stalowych o wys. 9 m oraz zamontowano 13 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych w technologii LED. Wartość inwestycji to ponad 117 tys. zł.  Zadanie finansowane było w całości z budżetu Miasta. Wykonanie tej inwestycji pozwoli na zdemontowanie 9 szt. energochłonnych opraw sodowych o mocy 250W, czego skutkiem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 4600 kWh/rok oraz kosztów ponoszonych na rzecz właściciela tych urządzeń, tj. PGE Dystrybucja S.A., w ramach eksploatacji i konserwacji urządzeń
oświetleniowych o 1434,67 zł brutto na rok wyjaśnia włodarz miasta.
Inwestowano również w remonty lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego miasta. Remont dwóch mieszkań wyniósł ponad 58 tys. zł. Zakres prac obejmował wymianę podłóg, dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont i wyposażenie
łazienek, malowanie ścian i sufitów.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.