- Reklama -

- Reklama -

Diety radnych w górę

Radni Gminy Biłgoraj ustalili wysokość diet, jakie będą pobierać przez najbliższą kadencję. Kwoty są wyższe niż dotychczas.

Przewodniczący Rady Gminy Biłgoraj, zgodnie z uchwałą, otrzymał miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 100% maksymalnej diety przysługującej radnemu gminy. Maksymalna kwota to 1 789,42 zł. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Biłgoraj otrzyma 75% maksymalnej diety przysługującej radnemu gminy. Natomiast przewodniczący komisji stałych Rady Gminy otrzymają miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 68% maksymalnej diety. Dla radnych będących członkami komisji stałych Rady Gminy ustala się miesięczną dietę w wysokości 60%.
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji dla zastępcy przewodniczącego komisji wykonującego obowiązki przewodniczącego przysługuje dodatek w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Za każdą nieobecność radnego na sesjach lub posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy kwota diety ulega zmniejszeniu o 200 zł. Dieta radnego nie przysługuje za miesiąc kalendarzowy, w którym nie ma posiedzeń Rady Gminy lub komisji stałych Rady Gminy.

Jakie były dotychczas diety radnych? Znacznie niższe. Przewodniczący Rady Gminy otrzymywał dietę w kwocie 1 295 zł, wiceprzewodniczący 971 zł, natomiast przewodniczący komisji Rady Gminy otrzymywali dietę w wysokości 751 zł, a członkowie komisji 647 zł.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.