Krystyna Deryło

- Reklama -

Diecezjalne dziękczynienie za plony

 

Tradycyjnie w drugą niedzielę września rolnicy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej świętowali zakończenie żniw, dziękując Opatrzności za zbiory. Delegacje z wieńcami dożynkowymi zebrały się przy Kaplicy na Wodzie, a po różańcowej modlitwie w intencji rolników i potrzebujących chleba w procesji przeszły na plac sanktuarium maryjnego, gdzie zostały powitane przez kustosza sanktuarium ks. Eugeniusza Derdziuka. Czas dziękczynienia wypełniał koncert w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego "Wójtowianie" z Krasnobrodu, a Krasnobrodzka Orkiestra Dęta odegrała "Hejnał Maryjny". Przed uroczystą Mszą św. ks. Eugeniusz Derdziuk przypomniał słowa listu ks. biskupa Mariana Rojka: "Z wdzięcznością i szacunkiem pragniemy razem z tymi, którzy użyźniają tę ziemię potem swego czoła, a gdy trzeba stają w jej obronie, podziękować Bogu za tegoroczne plony i za rolniczy trud. Za to, iż mimo trudnych warunków i niewesołych klimatycznych czy gospodarczych prognoz Pan Nieba i Ziemi pozwolił zebrać obfity plon." – Przybywamy do Pani Krasnobrodzkiej w roku jubileuszowym, by z jednej strony wspólnie za wszystko Bogu dziękować, a z drugiej uczyć się od Matki Bożej miłości i troski, by ziemia nasza była dobrą karmicielką, i prosić o macierzyńskie wejrzenie na nowe ziarno, które obumierając w roli, przyniesie nowy plon, by nikomu nie zabrakło chleba – mówił kustosz sanktuarium.

Przed rozpoczęciem Eucharystii gospodarz uroczystości ksiądz biskup Marian Rojek przyjął od starostów dożynek bochen chleba. Funkcję starostów w tym roku pełnili: Halina Kwik z Korchowa w gminie Księżpol, która wraz z mężem prowadzi ekologiczne gospodarstwo o powierzchni 9 hektarów, nastawione na uprawę malin, truskawek i porzeczek, i Jacek Adamczuk Sitańca Wolicy w gminie Zamość. Wraz z żoną prowadzi 20-hektarowe gospodarstwo, zajmując się uprawą zbóż i warzyw. Jest przewodniczącym zarządu gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i przewodniczącym rady powiatowej tej organizacji.

W imieniu wszystkich rolników starostowie dożynek pozdrowili ks. biskupa i dziękowali za okazaną troskę. Starosta nawiązał do srebrnego jubileuszu diecezji i roku św. Brata Alberta. Mówił o trudnych warunkach i ciężkiej pracy rolników. Prosił Pasterza diecezji o przyjęcie chleba i błogosławieństwo. – Niech ten chleb, zgodnie z myślą, będzie taki duży i taki obfity, by każdy, kto będzie potrzebował, mógł nasycić głód fizyczny i głód duchowy – mówił ks. biskup, przyjmując dar chleba.

Spotkaniu przy eucharystycznym stole przewodniczył ks. biskup Marian Rojek, który również wygłosił homilię. Jej temat zawierał się w słowach: więcej znaczy mniej.

Po wyznaniu wiary Pasterz diecezji poświęcił 62 wieńce. Każdy z nich przygotowywany wiele dni był prawdziwym dziełem sztuki, w które włożono nie tylko kwiaty, owoce, warzywa, a przede wszystkim kłosy zbóż, ale także serce.

Jako dary ołtarza delegacje składały bogactwo zamojsko-lubaczowskiej ziemi: bochny chleba, pierogi, słodkie wypieki, miód, kosze owoców, kwiaty.

Wojewoda lubelski skierował do zebranych list, który odczytał jego przedstawiciel. Dziękował w nim za zbiory, ciężką całoroczną pracę i miłość do ojczystej ziemi.

- Reklama -

Na zakończenie ks. Derdziuk złożył podziękowania Panu Bogu, Matce Bożej, rolnikom, ks. Józefowi Bednarskiemu, władzom miasta i gminy, zespołowi "Wójtowianie", chórowi parafialnemu orkiestrze oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Ks. Józef Bednarski, diecezjalny duszpasterz rolników, mówił, że dożynki wpisały się w wielkie dziękczynienie za 25 lat diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Składał wyrazy wdzięczności Pasterzowi diecezji za barwną i dającą do myślenia homilię. Podziękował ks. Derdziukowi, przedstawicielom władz samorządowych i państwowych, starostom i tym, którzy przygotowali wieńce dożynkowe, a także tym wszystkim, których posługa sprawiła, że uroczystość przebiegała bez  zakłóceń. – Niech ta modlitwa otwiera was na Boże błogosławieństwo. Szczęść Boże – dodał na zakończenie.

Przy wystawionym Przenajświętszym Sakramencie ks. biskup odczytał Akt Poświęcenia KościoławPolsce Niepokalanemu Sercu Maryi, którego głównym przesłaniem jest troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet.  

W podziękowaniach ks. biskup dodał: – Zanieście podziękowania do waszych domów, rodzin, wspólnot.

Mszę świętą zakończyła tradycyjna procesja eucharystyczna z wieńcami. Potem uczestnicy uroczystości częstowani byli chlebem złożonym jako dar ołtarza.

W uroczystościach dożynkowych brały udział także delegacje z Bukowiny, Chmielka, Dąbrowicy, Gozdu Lipińskiego, Korytkowa Dużego, Zamchu.

Na placu przy punkcie Informacji Turystycznej odbyła się dalsza część obchodów święta plonów. Na scenie zaprezentował się zespół ludowy "Grabowiczanki" oraz zespół folklorystyczny "Wójtowianie". Podsumowana została trzecia edycja Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych Katolickiego Radia Zamość, rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Można też było obejrzeć m.in. wystawę sprzętu rolniczego przygotowaną przez Grzegorza Sachajko, pszczelarską oraz sztuki ludowej.

Więcej zdjęć: www.krasnobrod-sanktuarium.pl/

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.