Wypożyczalnia sprzętu Kołodziej-baner górny

- Reklama -

Dbają o zabytki Tarnogrodu

Uroczystość wręczenia złotych i srebrnych odznak "Za opiekę nad zabytkami" odbyła się w Teatrze Starym w Lublinie. Oprócz wojewody Przemysława Czarnka uczestniczyli w niej również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz gospodarze wydarzenia – wojewódzki konserwator zabytków dr Dariusz Kopciowski i jego zastępca Maria Gmyz.

Uhonorowane zostały też osoby, które opiekują się zabytkami w gminie Tarnogród. Złotą odznakę otrzymał ksiądz Jerzy Tworek. Ksiądz, pracując od 2011 roku jako proboszcz, kontynuował prace remontowe przy wymianie stolarki okiennej, następnie zostały rozpoczęte prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym wystroju i wyposażeniu zakrystii kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie. Kościół w Tarnogrodzie, wzniesiony według projektu lwowskiego architekta Bernarda Meretyna, należy do cennych zabytków architektury rokokowej w Polsce. Znany jest w literaturze przedmiotu, również z obrazów Domenica Tintoretta ufundowanych do kolegiaty zamojskiej przez hetmana Jana Zamoyskiego. Kontynuacja działań konserwatorskich objęła prace przy ambonie, rokokowym ołtarzu bocznym oraz przy XVIII-wiecznych malowidłach w kaplicy MB Dzikowskiej. Obecnie trwają prace konserwatorskie i restauratorskie przy XVIII-wiecznej dekoracji malarskiej w nawie bocznej. – Prace prowadzone są na wysokim poziomie, z wielkim wyczuciem i szacunkiem dla zabytku. Należy podkreślić, że znajomość problematyki dziedziny ochrony zabytków oraz wysokie zaangażowanie umożliwiały podejmowanie trudnych decyzji konserwatorskich w ramach prowadzonych prac. Postawa księdza proboszcza Jerzego Tworka to przykład dobrej współpracy ze służbą konserwatorską, co przynosi dobre efekty w zakresie ochrony zabytków i ich utrzymywania zgodnie z wymogami konserwatorskimi. Chronione prawem walory architektoniczne i artystyczne kościoła tarnogrodzkiego utrzymane są na właściwym poziomie – informował nas dr Dariusz Kopciowski.

- Reklama -

Srebrną odznakę otrzymał natomiast Henryk Serek. Pan Henryk znany jest w środowisku tarnogrodzkim jako działacz społeczny. W latach 1990-1995 był przewodniczącym Społecznego Komitetu Remontu i Renowacji Drewnianego Kościoła św. Rocha pochodzącego z I połowy XVII wieku, a także był członkiem Rady Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie. – Działania Pana Serka prowadzone do chwili obecnej odznaczają się dużym osobistym zaangażowaniem i znajomością w zakresie problematyki związanej z ochroną zabytków. Należy podkreślić, że jego znajomość uwarunkowań oraz wymagań konserwatorskich, duże zaangażowanie i kreatywność umożliwiały podejmowanie trudnych decyzji konserwatorskich w trakcie remontu drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Rocha. Dzięki inicjatywie pana Serka w ostatnim czasie wykonano ostatni etap związany z remontem tego zabytku sakralnego, w ramach zagospodarowania terenu dawnego cmentarza wraz z ogrodzeniem i remontem schodów wejściowych – tak argumentowano słuszność odznaczenia Henryka Serka. Podkreślano, że jego postawa i działalność są przykładem wysokiego zaangażowania społecznego oraz rzeczowej współpracy ze służbą konserwatorską, która przynosi dobre efekty w zakresie działań na rzecz ochrony zabytków i ich utrzymywania zgodnie z wymogami konserwatorskimi.

Zaznaczmy, że taka odznaka może zostać nadana obecnie za: utrzymywanie dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami, projektowanie i wykonywanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dobrach kultury, prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych, dokumentowanie dóbr kultury i prowadzenie badań naukowych związanych z ich konserwacją, przeciwdziałanie zagrożeniom dóbr kultury, popularyzację zagadnień związanych z działalnością konserwatorską. Odznaka aktualnie przyznawana jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego z jego własnej inicjatywy lub na wniosek.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.