Usługi krawieckie

- Reklama -

Coraz więcej dróg i chodników

W ubiegłym roku na terenie gminy Księżpol powstało kilka nowych odcinków dróg i ponad 1 500 metrów chodników. Oto krótkie podsumowanie najważniejszych inwestycji drogowych.

Wygoda i bezpieczeństwo pieszych i kierowców jest jednym z priorytetów władz gminy Księżpol, dlatego inwestycje w infrastrukturę drogową są znaczącym elementem każdego budżetu. W ubiegłym roku przebudowano odcinek drogi powiatowej Sól – Majdan Nowy. Gmina Księżpol współfinansowała przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Majdan Nowy w kierunku Majdanu Starego. Przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z wyprofilowaniem poboczy. Prace kosztowały ponad 143,5 tys. zł.

- Reklama -

W Księżpolu przebudowano ulicę Osiedlowej i Modrzewiową. Wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej wraz z regulacją i utwardzeniem materiałem kamiennym poboczy i renowacją rowu przydrożnego na odcinku 363 metrów ul. Osiedlowej i 185 metrów ulicy Modrzewiowej. Prace kosztowały 198 340 zł i w połowie współfinansowane były z Funduszu Dróg Samorządowych.

Kolejne ulice osiedlowe, które przebudowano w Księżpolu, to  Akacjowa i Zielona. Podczas remontu wykonano nową nawierzchnię na odcinku ponad 540 m ulicy Akacjowej i prawie 580 m ulicy Zielonej. Zadanie współfinansowane było z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 388 tys. zł, natomiast wszystkie prace kosztowały prawie 780 tys. zł.

Modernizacji doczekała się także droga gminna w miejscowości Przymiarki, która jest drogą dojazdową do Marianki. Droga ta jest drogą dojazdową do gruntów rolnych położonych na obszarze obu miejscowości. W trakcie prac wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej drogi o długości ok. 900 m wraz z renowacją rowów przydrożnych z umocnieniem prefabrykowanymi elementami wylotów rowu oraz wykonaniem systemu odwodniającego koryto drogi. Zadanie było współfinansowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 tys. zł, a całość kosztowała prawie 227 tys. zł.

Na terenie gminy Księżpol powstało także ponad 1,5 km nowych chodników. W Markowiczach wybudowano 398 m chodnika w ciągu drogi powiatowej Markowicze – Budziarze (wartość 129 tys. zł). W Płusach w pasie drogi powiatowej Płusy – Babice wykonano chodnik z kostki brukowej o długości ok. 324,50 m wraz z renowacją rowu przydrożnego i utwardzeniem wjazdów materiałem kamiennym (157 tys. zł).

W miejscowości Korchów Drugi wykonano pierwszy etap budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Płusy – Babice. Zbudowano chodnik z kostki brukowej o długości ok. 310 m wraz z renowacją rowu przydrożnego, przebudową przepustu drogowego oraz profilowaniem pobocza. Zadanie w części współfinansowane było z funduszu sołeckiego miejscowości Korchów Drugi (14 062,02 zł), a całość kosztowała 148 tys. zł.

Także w Korchowie Pierwszym powstał nowy chodnik o długości ok. 530 m wraz z renowacją rowu przydrożnego z częściowym utwardzeniem skarpy płytami ażurowymi, wykonaniem kanałów krytych oraz profilowaniem pobocza. Dokonano również zmiany organizacji ruchu w zakresie wykonania przejścia dla pieszych oraz wyznaczenia linii przystankowej – wydzielenia miejsca zatrzymania pojazdów komunikacji publicznej.

Zadanie współfinansowane przez Zarząd Powiatu Biłgorajskiego w kwocie 107 tys. zł, a całość prac kosztowała 190 tys. zł.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.