- Reklama -

- Reklama -

Biłgorajski ZUS podsumował zwolnienia ze składek

Zwolnienia ze składek w placówkach Oddziału ZUS w Biłgoraju przekroczyły już w sumie 129 mln zł. Z tego największa kwota wsparcia z tarczy antykryzysowej objęła przedsiębiorców z Zamościa i powiatu zamojskiego.

W całym biłgorajskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z umorzenia składek w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało ponad 19 tysięcy przedsiębiorców. W Zamościu i powiecie zamojskim było najwięcej uprawnionych firm, bo aż 4,9 tys. Kwota zrealizowanych dla nich umorzeń składek wyniosła 34 mln zł. Ze wsparcia skorzystało również wielu przedsiębiorców z powiatu biłgorajskiego – 3,4 tys. na sumę 22,3 mln zł. Te kwoty mogą jeszcze wzrosnąć, bo niewielki odsetek wniosków jest w postępowaniu wyjaśniającym.

kwota umorzonych składek

liczba płatników składek

powiat biłgorajski

22,3 mln zł

3 406

powiat janowski

8,4 mln zł

1 204

powiat krasnostawski

10,6 mln zł

1 520

powiat włodawski

6,3 mln zł

953

Zamość i powiat zamojski

34 mln zł

4 899

powiat tomaszowski

15,2 mln zł

2 154

powiat hrubieszowski

8,2 mln zł

1 325

Chełm i powiat chełmski

24,3 mln zł

3 737

SUMA

dla Oddziału ZUS w Biłgoraju

129,3 mln zł

19,2 tys.

Przedsiębiorcy mieli trzy miesiące na złożenie wniosku i dokumentów w sprawie umorzenia składek w ramach tarczy. Ten termin minął 30 czerwca. Zwolnienie z opłacania składek przysługiwało kilku grupom płatników i obejmowało dwa lub trzy miesiące (okres od marca/kwietnia do maja 2020 r.). Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorcy, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych do 9 osób, korzystali z całkowitego umorzenia. Natomiast płatnikom, którzy zgłaszali do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, przysługiwało zwolnienie z połowy kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. W przypadku przedsiębiorców, którzy opłacali składki wyłącznie za siebie, warunkiem skorzystania z ulgi był przychód nieprzekraczający 15 681 zł lub dochód nieprzekraczający 7 tys. zł.

W związku z epidemią przedsiębiorcy mogą korzystać również z innych ulg w ZUS: odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia zaległości na raty (bez opłaty prolongacyjnej). Mogli także wystąpić o to, by ZUS nie pobierał odsetek za spóźnienie w opłaceniu składek. Te ulgi dotyczyły składek należnych za 2020 rok.

- Reklama -

Świadczenia postojowe w epidemii

Wiele wniosków o wparcie dotyczyło również świadczeń postojowych. Postojowe z ZUS otrzymują przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, które doświadczyły przestoju w działalności z powodu Covid-19. Miesięczne świadczenie wynosi maksymalnie 2080 zł „na rękę”. Można je otrzymać do trzech razy pod warunkiem, że sytuacja materialna wnioskodawcy nie poprawiła się. Wnioski będzie można składać nawet do trzech miesięcy po zniesieniu stanu epidemii. Obecnie można je wysłać tylko przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Oddział ZUS w Biłgoraju wypłacił dotychczas 25,5 tys. świadczeń postojowych na kwotę ok. 51 mln złotych. Szczegółowe informacje o świadczeniach i wsparciu, które można uzyskać w ZUS z powodu epidemii, znajdują się na www.zus.pl.

Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.