- Reklama -

- Reklama -

Będą kontrole śmieci

Podczas kontroli pracownicy Urzędu Miasta Biłgoraj oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej będą sprawdzać, czy w pojemnikach z odpadami komunalnymi zmieszanymi znajdują się odpady podlegające segregacji np. papier, metal, plastik, szkło, przeterminowane leki, baterie, chemikalia itp. W sytuacji nieprawidłowej selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne powstające na nieruchomości będą traktowane jako odpady zmieszane.

- Reklama -

Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół, a następnie wydana decyzja o naliczeniu opłaty, która dla odbioru odpadów zmieszanych ustalona została w uchwale w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, w wysokości 20 złotych od osoby.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.