Automax

Albo praca, albo renta

Dostajesz rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Skończyłeś szkołę albo dorabiasz do renty? Szybko powiadom o tym ZUS. Skutki zatajenia takich informacji mogą być bolesne.

Rentę rodzinną dostają między innymi dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS. Dziecko może pobierać świadczenie do 16. roku życia. Jeśli jest starsze, otrzymuje rentę rodzinną pod warunkiem dalszej nauki. Dlatego o przerwie w nauce oraz o skreśleniu z listy uczniów/studentów trzeba na bieżąco informować ZUS. Instytucja przestaje wtedy wypłacać rentę. Jeśli nie powiadomisz ZUS, instytucja będzie dalej wypłacać świadczenie. Powstanie wtedy nadpłata, którą potem będziesz musiał zwrócić z odsetkami. Ważne są również dodatkowe przychody dorabiających rencistów. Jeśli wynoszą więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia krajowego, to renta rodzinna jest zmniejszana. Jeśli dodatkowe przychody są wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, to wypłata renty jest zawieszana. Dlatego o przekroczeniu każdego z limitów należy także powiadamiać ZUS na bieżąco. W przeciwnym wypadku przy corocznym rozliczeniu może się okazać, że część świadczenia jest do zwrotu. W województwie lubelskim mieszka około 54 tys. osób uprawnionych do renty rodzinnej. Przeciętna wysokość tego świadczenia w Lubelskiem wynosi około 1694 zł.

 

Jeśli pobierasz rentę rodzinną, powiadom ZUS o tym, że:

v przestałeś uczęszczać do szkoły, jeśli masz więcej niż 16 lat (np. skreślenie z listy uczniów lub studentów),

v po ukończeniu 16 lat kontynuujesz naukę (dostarcz zaświadczenie z terminem programowego ukończenia szkoły),

v uzyskujesz przychody z tytułu zatrudnienia,

v zmieniłeś: miejsce zamieszkania, konto w banku,

v pobierasz rentę z innej instytucji.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.