Ekogarden

- Reklama -

Zwolnienie od podatków nawet przez 5 lat

Jest dobra informacja dla przedsiębiorców. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją oraz w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji.

 W myśl uchwały nastąpi 100% zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 36 miesięcy, gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z realizacją nowych inwestycji zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. – Uchwała taka funkcjonuje od 2014 roku. Jeśli nie podjęlibyśmy jej, 30 czerwca przestałaby obowiązywać. Każdy, kto wybuduje nowy budynek, jest zwolniony z podatku od nieruchomości przez okres 3 lat. Jeśli zatrudni osoby, może uzyskać zwolnienie na kolejne 24 miesiące, czyli łącznie przedsiębiorca może być 5 lat zwolniony z podatku. Po podjęciu przedkładanej uchwały na terenie naszego miasta w dalszym ciągu nieprzerwanie będzie obowiązywał program pomocowy zwalniający od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki przeznaczone na działalność gospodarczą  mówi skarbnik Roman Żuk.  

O kolejne dwa lata zwolnienie będzie przedłużone, jeżeli przedsiębiorca mikro utworzył co najmniej 2 nowe pełnoetatowe miejsca pracy, przedsiębiorca mały utworzył co najmniej 5 nowych pełnoetatowych miejsc pracy, przedsiębiorca średni utworzył co najmniej 8 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy a przedsiębiorca duży utworzył co najmniej 15 nowych pełnoetatowych miejsc pracy.

W myśl uchwały pełnoetatowe miejsce pracy to spełnienie dwóch warunków. Pierwszy warunek: miejsce pracy na podstawie umowy o pracę musi być utworzone nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż 3 miesiące od daty oddania lub zgłoszenia zakończenia robót budowlanych nowo powstałej nieruchomości lub jej części. Natomiast drugi warunek: konieczne jest utrzymanie zatrudnienia przez podatnika w przeliczeniu na pełne etaty na poziomie średniego zatrudnienia w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku, przedłużonego o kolejne 24 miesiące.

Zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków, budowli lub ich części zajętych na stacje paliw, banki, działalność pożyczkową, kredytową i ubezpieczeniową oraz na działalność handlową. Ze zwolnienia mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy wybudowali obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, których budowa została ukończona po 1 stycznia 2014 r. lub ci, którzy nabyli po tym terminie nieruchomość w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

- Reklama -

Istotną kwestią jest także procedura podjęcia niniejszej uchwały. Otóż jest to program pomocowy, gdyż udzielane ulgi są kierowane do przedsiębiorców, którzy otrzymują w tej formie pomoc publiczną. Projekt ten zostanie przesłany do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po ewentualnym uzyskaniu stanowiska prezesa przedłożony zostanie do uchwalenia, bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.