- Reklama -

Zwolnieni od opłat

Epidemia koronawirusa nie wpływa dobrze na kondycję finansową przedsiębiorców. Władze Bilgoraja podjęły decyzję o zwolnieniu od opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

Biłgorajscy radni zdecydowali 29 kwietnia o podjęciu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrotu części tej opłaty. Tym samym zwolnili oni przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Biłgoraja z wniesienia II i III raty opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. – Mając na uwadze kolejny całkowity lockdown ogłoszony przez rząd RP mający obowiązywać od 20 marca 2021 r. przewidujący między innymi zamknięcie lokali gastronomicznych sprzedających alkohol z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i jednoczesny obowiązek opłacania przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasadnym jest zwolnienie z drugiej i trzeciej raty przedmiotowej opłaty – informuje Jarosław Bondyra, zastępca burmistrza. Dodaje, że opłata ze swojej istoty winna być ekwiwalentem za określone świadczenie. W sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie mają faktycznej możliwości zarobkowania i sprzedaży napojów alkoholowych, za którą to możliwość mają wnieść stosowną opłatę, wydaje się koniecznością odstąpienie od jej pobierania. Skutek finansowy podjęcia przedmiotowej uchwały to kwota około 35 tys. zł.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia.

- Reklama -

Natomiast przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mówią, że rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić ze wspomnianych wyżej opłat przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (restauracje) lub przedłużyć termin na jej wniesienie.

Uchwała ta pozwoli na udzielenie wsparcia przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.