- Reklama -

- Reklama -

Zebranie Rady Osiedla Bagienna

W minionym tygodniu odbyło się zebranie Rady Osiedla. Było ono okazją do podsumowania pracy Rady oraz spotkania się z władzami miasta i poruszenia problemów nurtujących mieszkańców.

10 kwietnia spotkali się mieszkańcy osiedla Bagienna. Sprawozdanie z minionego roku przedstawił Krzysztof Pecka przewodniczący Zarządu. – W 2016 r. Rada Osiedla Bagienna wielokrotnie pozyskiwała opinie i uwagi mieszkańców osiedla w kwestiach dotyczących bieżących spraw oraz inwestycji prowadzonych na terenie osiedla. Na bieżące prośby wykonywane były naprawy oświetlenia ulicznego, koszono trawy na poboczach dróg. Zakład energetyczny oczyścił również zakrzaczenia działek przy ul. Miłej, doposażony został plac zabaw przy ul. Bagiennej. Mimo kilkukrotnych próśb w ubiegłym roku nie wykonano żadnych zadań inwestycyjnych – mówił przewodniczący Krzysztof Pecka. Wyjaśnił, że w bieżącym roku zrealizowane zostaną następujące inwestycje: budowa łącznika ul. Bagiennej z obwodnicą północną, montaż instalacji solarnych, w miarę możliwości zostanie zagospodarowany teren od ul. Bagiennej do rzeki Biała Łada. Ponadto Rada Osiedla poruszała też inne problemy. Dotyczyły one wykonania nowej nawierzchni boiska i jego ogrodzenia, remontu chodnika od ul. Bagiennej do ul. Targowej, wykonania projektu chodnika przy ul. Bagiennej. – Jednak z uwagi na brak środków w budżecie miasta nie udało się ich wykonać – mówił. 

 Sporo miejsca poświęcono dyskusji na temat budowy ul. Nadrzecznej i Zachodniej. Mieszkańcy podkreślali, że budowy ulicy domagają się od lat. Bezskutecznie. Przypominali, że teren nie jest utwardzony i są dni w roku, że samochodem osobowym trudno jest przejechać. – Ile jeszcze będziemy wychodzili z domu w jednym butach, a później zmieniali na drugie – komentowali. Dla potwierdzenia swoich słów pokazali zdjęcia ulic. Sugerowali, że warto byłoby obniżyć im podatki, skoro nie korzystają z nich. Burmistrz Janusz Rosłan nie pozostawił złudzeń. Inwestycja nie będzie wykonana w najbliższym czasie. Brak jest na to środków finansowych. Zarówno włodarz miasta jak i przewodniczący Rady Miasta Jarosław Bondyra podkreślali, że dopóki jest możliwość wykorzystywania środków unijnych, trzeba realizować te inwestycje, do których można uzyskać dofinansowanie. 

Mieszkańcy tych ulic zwracali również potrzebę wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej. Zwracali uwagę, że nie otrzymali pozwolenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, bo wykonywana miała być sieć kanalizacji. Tej jednak nie ma. Okazało się, że być może niebawem zostanie wykonana. W tym roku przewidziane jest wykonanie przez PGK dokumentacji technicznej na to zadanie.

 Mieszkańcy zwracali również uwagę na potrzebę wykonania chodnika przy ul. Bagiennej. Ich zdaniem, inwestycja ta jest niezbędna. Ulica jest ruchliwa, a tym samym niebezpieczna. Piesi chodzą ulicą, dodatkowo dzieci jeżdżą rowerami. Na to jednak pieniędzy w budżecie miasta nie ma. 

- Reklama -

Poruszano również kwestię wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Bagiennej z ul. Lubelską. Burmistrz Rosłan wyjaśnił, że przejście zostanie wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

 

Harmonogram zebrań przedstawia się następująco: 

Osiedle Rapy – maj (data zostanie uzgodniona w późniejszym terminie), godz. 18.00 Nadleśnictwo Państwowe, ul. Zamojska 96

Osiedle Ogrody –19 kwietnia, godz. 18.00 ZSBiO, ul. Cegielniana 24 

Osiedle Śródmieście – 24 kwietnia, godz. 18.00 Urząd Miasta, Pl. Wolności 16

Osiedle Nadstawna – 27 kwietnia, godz. 18.00 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Nadstawna

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.