- Reklama -

Zatrudnili trzech nowych pracowników

O pracę w urzędzie starało się 30 osób. Jednak tylko 11 z nich zakwalifikowano do kolejnego etapu. Po przeprowadzeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostali wyłonieni nowi pracownicy. 

Na stanowisko ds. księgowości budżetowej została wybrana Urszula Deryło. Aby pracować na tym stanowisku trzeba było posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne wyższe z podyplomowym o profilu ekonomicznym, znać podstawowe przepisy prawne w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego. Liczył się też staż pracy (co najmniej 6 miesięcy w księgowości). Nowy pracownik będzie się zajmował m.in. bieżącym księgowaniem techniką komputerową wszystkich dowodów w dzienniku głównym i na kontach analitycznych wraz z uzgodnieniami miesięcznymi, sporządzaniem sprawozdań miesięcznych z wykonania wydatków Urzędu Gminy oraz sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń, prowadzeniem ewidencji i księgowości w zakresie wydatków inwestycyjnych, prowadzeniem dokumentacji wypłat z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na umowach zlecenia i o dzieło, powadzeniem dokumentacji zasiłków ZUS oraz dotyczącej zgłoszenia i wyrejestrowania osób zatrudnionych na umowach zlecenia i o dzieło, prowadzeniem rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzaniem list wypłat dla sołtysów, radnych i innych członków komisji.

- Reklama -

Stanowisko ds. wymiarów podatków powierzono Urszuli Stępniowskiej. Na to stanowisko wymagane było wykształcenie wyższe, a także znajomość podstawowych przepisów prawnych w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i leśnym oraz staż pracy co najmniej 6 miesięcy w samorządzie. Do zadań nowego pracownika należeć będzie: prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie wymiaru podatku: rolnego, leśnego od nieruchomości, współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, przygotowywanie decyzji wymiarowych i innych dotyczących podatków, przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych, przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat oraz o stanie majątkowym, prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną de minimis (w tym sporządzanie sprawozdań, wydawanie zaświadczeń).

Stanowisko ds. gospodarki odpadami piastuje teraz Daniel Pawelec. Nowy pracownik ma wykształcenie wyższe, zna  podstawowe przepisy prawne w zakresie: ustawy o ochronie środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, a także ma odpowiedni staż pracy (co najmniej 1 rok w samorządzie). Do jego obowiązków należy: prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, dokonywanie wymiaru i poboru opłat za odpady, przygotowywanie decyzji określających wysokość opłat za odpady, przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opłat za odpady, prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych, sporządzanie sprawozdań dotyczących odpadów i prowadzenie rejestru wymiarowego oraz księgowanie wpłat.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.