- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Warsztaty teatralne w Gromadzie, Bukowej i Dereźni

We wrześniu w trzech miejscowościach gminy Biłgoraj odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach projektu „Teatr obrzędowy przekaźnikiem tradycji” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z programu „EtnoPolska 2020”.

Celem projektu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego wsi biłgorajskiej, edukacja regionalna i wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, poprzez przekazywanie młodemu pokoleniu lokalnych tradycji obrzędowych.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów teatralnych i prezentacji widowisk obrzędowych. Warsztaty poprowadziła pani Maria Jargieło, założycielka i kierownik zespołu śpiewaczo-obrzędowego „Jarzębina” z Bukowej. Zespół działa od 46 lat i dopracował się 17 autorskich spektakli teatralnych docenianych przez znawców teatru i kultury ludowej i nagradzanych na ogólnopolskich sejmikach teatralnych. Autorką scenariuszy i reżyserem tych spektakli jest p. Maria, która podczas warsztatów podzieliła się z młodzieżą swoim doświadczeniem w działalności z teatrem obrzędowym.

- Reklama -

Warsztaty odbyły się w remizach OSP w Gromadzie, Bukowej i Dereźni. Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju zaprosił młodych mieszkańców gminy 17 września do Remizy OSP w Gromadzie na warsztaty teatralne połączone z prezentacją widowiska obrzędowego pt. „Darcie pierza pannie młodej na wiano” w wykonaniu Zespołu „Czeremcha” z Gromady. Sztuka prezentuje zwyczaje dawnej wsi związane z darciem pierza. Przygotowywane jest wiano dla panny młodej, czemu towarzyszą przyśpiewki skierowane do szykującej się do zamęścia dziewczyny. Spotkaniu wiejskich kobiet w długi jesienny wieczór towarzyszy również wymiana informacji, plotki wiejskie, poczęstunek i potańcówka.
21 września w Remizie OSP w Bukowej odbyły się warsztaty teatralne połączone z prezentacją widowiska obrzędowego pt. „Kumie, zróbcie mi gromnicę” w wykonaniu Zespołu śpiewaczo-obrzędowego „Jarzębina” z Bukowej. Wplecionemu w fabułę spektaklu pokazowi toczenia gromnicy towarzyszą wszystkie zapamiętane wierzenia i zwyczaje związane z tą ważną świecą. W tradycji ludowej poświęcona gromnica towarzyszy człowiekowi od momentu narodzenia aż do śmierci, chroni rodzinę od nieszczęść, grzmotów i błyskawic, odstrasza wilki, a światło gromnicy prowadzi i oświetla drogę przez całe życie. W widowisku podkreślono również wartości lecznicze przędziwa od poświęconej gromnicy i wosku wylewanego na przestrach. Widowisko ubarwiono przepięknym śpiewem archaicznych kolęd o Matce Bożej Gromnicznej.
24 września w Remizie OSP w Dereźni zorganizowano warsztaty teatralne połączone z prezentacją widowiska obrzędowego pt. „Korbon dla Jagusi” w wykonaniu Zespołu „Zorza” z Dereźni. Widowisko porusza problem opieki nad dzieckiem podczas nasilonych prac polowych, tutaj w okresie żniw. Pokazuje wszystkie zwyczaje związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem, poczynając od przygotowania polnej kołyski, poprzez karmienie i przewijanie niemowlęcia, aż po ochronę od uroków. W widowisko wpleciono nastrojowe ludowe kołysanki i dowcipne przyśpiewki dożynkowe.
Młodzież szkolna z ogromnym zainteresowaniem, z uwagą i w skupieniu chłonęła zwyczaje dawnej wsi, podziwiając wnętrze izby wiejskiej, stroje i rekwizyty oraz talenty aktorskie swoich babć i dziadków. Wszystkie prezentowane widowiska spotkały się z gorącym aplauzem zgromadzonej w remizach młodej publiczności i stały się okazją do pogłębienia integracji międzypokoleniowej.

GOK Biłgoraj 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.