Moto Tech

- Reklama -

Umowy do wglądu

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraj radny Tomasz Bednarz poddał władzom miasta do rozważania pomysł dotyczący wprowadzenia zarządzenia, które zobliguje Urząd Miasta do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Dodał, że najbardziej zależy mu na klauzuli dochodzącej wymogów odnośnie zatrudnianych pracowników. Wynika z niej możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usług i jeśli jest to uzasadnione charakterem tych czynności. – Proszę, aby to znalazło się w zarządzeniu. Przyjęcie takich rozwiązań spowoduje, że wykonawcy i podwykonawcy pracujący na rzecz miasta będą zobowiązani zatrudniać swoich pracowników na umowy o pracę, a miasto stanie się prekursorem w promowaniu pozytywnych wzorców na rynku pracy – argumentował radny. Prosił również o analizę podpisanych umów cywilnoprawnych podpisanych zarówno w urzędzie jak również w jednostkach podległych. – Chciałbym, aby standardem stały się umowy o pracę, a nie umowy cywilnoprawne – zaznaczał. 

- Reklama -

To jednak nie koniec prekursorskich pomysłów radnego. Wnioskował on również o rozbudowę prowadzonego przez Urząd Miasta Biuletynu Informacji Publicznej poprzez zamieszczenie w nim publicznego rejestru umów zawieranych przez urząd, referaty oraz jednostki organizacyjne. – Chciałbym, aby powszechny rejestr umów był publicznym dokumentem w formie tabeli uaktualnianej co miesiąc – mówił. Jego zdaniem, tabela taka powinna zawierać m.in. datę zawarcia umowy, przedmiot umowy, podmiot, z którym została zawarta umowa, wartość, okres obowiązywania umowy oraz komórkę, która zawarła umowę.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.