- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Trwa budowa sieci kanalizacji

- Reklama -

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korytków Duży, Majdan Gromadzki, Nadrzecze. Projektem przyłączenia do sieci kanalizacyjnej objęte były wszystkie gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe i usługowe w miejscowościach. Inwestycja obejmuje również budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie. Planowany jest również zakup koparko-ładowarki dla potrzeb eksploatacji kanalizacji sanitarnej w aglomeracji.

Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Korytków Duży oraz Podlesie, położonych w aglomeracji Biłgoraj, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dla zapewnienia stopniowego wypełniania krajowych i unijnych regulacji oraz strategii w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Celem projektu było wyposażenie wyżej wymienionych miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Biłgoraj, w infrastrukturę techniczną.

- Reklama -

Inwestycja ta zwiększy liczbę ludności korzystającej z ulepszonego oczyszczania ścieków komunalnych o 1660 osób. Dodatkowo 10 osób otrzyma dostęp do wysokiej jakości czystej wody pitnej. Ponadto do nowej sieci kanalizacyjnej przyłączone zostaną podmioty użyteczności publicznej i jednostki przemysłowe.

26 stycznia 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany całkowity koszt projektu to blisko 10 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 4,6 mln zł. 9 września została podpisana umowa na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Korytków Duży oraz budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie” w gminie Biłgoraj realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Inwestycja jest realizowana w latach 2015-2016.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.