- Reklama -

- Reklama -

Grabczuk

Tarnogród zachęca mieszkańców. Jest kasa na węgiel

Tarnogród zaprasza po pieniądze. Na węgiel. To oczywiście zapowiadane przez rząd dopłaty. Ustawa o dodatku węglowym weszła w życie 12 sierpnia. Mieszkańcy gminy Tarnogród mogą już przynosić i składać wnioski. Chyba warto, bo to przecież 3 tysiące złotych.

- Reklama -

 Druki wniosków są dostępne w formie papierowej w Urzędzie oraz udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie:
Druk wniosku do pobrania:
Na terenie Gminy Tarnogród obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Urząd Miejski w Tarnogrodzie, ul. T. Kościuszki 5. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie w Biurze Podawczym Centrum Obsługi Interesanta pok. nr 1, w godzinach otwarcia.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3 000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP;
• papierowo w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie w Biurze Podawczym Centrum Obsługi Interesanta pok. nr 1 przy ul. T. Kościuszki 5 w godzinach: poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek 7:30-15:30, środa 7:30-17:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (84) 689-71-61 w godzinach 7:30-15:30.
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostaną bez rozpoznania.
fot. skladywegla
mr-1000x200px

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.