- Reklama -

Szykują się podwyżki

W minionym tygodniu na łamach NOWej informowaliśmy o planowanych podwyżkach. Muszą się z nimi liczyć rodzice, którzy mają dzieci pod opieką Samorządowego Żłobka w Biłgoraju.

 Podczas sesji Rady Miasta Biłgoraj, która odbyła się 27 października, radni podjęli uchwałę   dotyczącą ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Biłgoraju.

W myśl decyzji radnych stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Biłgoraju w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosić będzie 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku wysokość opłaty za pobyt nie ulega zmianie bez względu na liczbę dni nieobecności, chyba że w okresie nieobecności uczęszczającego do żłobka dziecka na jego miejsce zostanie przyjęte inne dziecko. Natomiast jeśli dziecko zostanie w placówce ponad 10 godzin, wówczas  rodzice ponoszą opłatę w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Opłata za wyżywienie wynosiłaby 10 zł za każdy dzień korzystania z posiłków.

– W przypadku funkcjonowania żłobków zasadą jest ich odpłatność. Obecne przepisy nie pozostawiają wątpliwości, że odpłatność za pobyt dziecka w żłobku spoczywa na rodzicach lub ich opiekunach prawnych – przekonują władze miasta.

Zasady dotychczasowej odpłatności obowiązywały od 2016 roku. – Uzasadnieniem dla zmian w zakresie odpłatności jest fakt, iż obowiązująca niezmiennie od dnia 1 września 2016 roku stawka opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,50 zł za  l godzinę nie pokrywa nawet w połowie wydatków ściśle związanych z pobytem dzieci, ponoszonych przez Samorządowy Żłobek w Biłgoraju, przy jednoczesnym wzroście kwoty  najniższego wynagrodzenia za pracę (2016 – 1850 zł brutto, 2019 – 2250 zł brutto) – tłumaczy burmistrz Janusz Rosłan.

Wysokość opłaty powinna być sumą obejmującą koszty pobytu wszystkich dzieci, w konsekwencji czego opłata ta może być ustalana ryczałtowo (jako opłata stała miesięczna) bez względu na czas pobytu dziecka w żłobku do 10 godzin.

- Reklama -

– Zaproponowana stawka opłaty za pobyt dziecka w żłobku została ustalona w efekcie analizy sytuacji organizacyjno-ekonomicznej żłobka, liczby dzieci, liczby miejsc w żłobku, i godzin otwarcia, czasu pobytu dzieci w żłobku oraz kosztów funkcjonowania żłobka – informuje burmistrz Janusz Rosłan. 

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku na koniec sierpnia 2019 roku to ponad 1 tys. zł. Do kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku nie wlicza się kosztów pozostałych: remontów, inwestycji, zakupu usług telefonicznych, internetowych, podatków i opłat administracyjnych, zakupu usług pozostałych, wydatków i zakupów inwestycyjnych, itp.

Do kosztów nie wliczono również wydatków na środki żywności, za które płacą rodzice, opiekunowie dzieci w postaci opłaty za wyżywienie, która w chwili obecnej wynosi 6 zł dziennie. Dzienna opłata za wyżywienie obejmuje skalkulowane koszty zakupu surowca zużytego do sporządzania posiłków. Ustalenie uchwałą przez Radę Miasta Biłgoraj maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie daje dyrektorowi żłobka pole manewru w przypadku wzrastających cen żywności, jednocześnie chroni rodzica przed ich nieograniczonym wzrostem. Dlatego proponuje się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości 10 zł dziennie.

Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku to ok. 1067 zł, z tego rodzice w chwili obecnej powinni wpłacać 315 zł opłaty stałej (14% najniższego wynagrodzenia za pracę) oraz 6 zł dziennie kosztów wyżywienia. Łącznie jest to ok. 441 zł miesięcznie, pozostała kwota stanowi obciążenie Gminy Miasto Biłgoraj.

Przy założeniu, że proponowana opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie uiszczana przez rodzica wynosi 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 382,50 zł) miesięcznie, stanowi ona jedynie 35,82 % wydatków podstawowych związanych z pobytem dziecka w żłobku i zapewnieniem mu świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych oraz 32,91% wydatków ogółem Samorządowego Żłobka w Biłgoraju. Pozostała kwota wydatków, tj. 685,19 zł (64,17%) (1067 zł – 382,50 zł = 685,19 zł) stanowi obciążenie Gminy Miasto Biłgoraj

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.