- Reklama -

- Reklama -

Wymieniają piece na nowe

Normy jakości powietrza w Biłgoraju kolejny rok biją na alarm. Powietrze, którym oddychamy, jest bardzo złej jakości. Spora część mieszkańców stara się walczyć z tym problemem poprzez m.in. zmianę źródła ogrzewania domu.

 

Samorząd miasta Biłgoraj oferuje mieszkańcom program, dzięki któremu z dofinansowaniem mogą wymienić źródło ogrzewania. – W ramach tego programu na dzień 28 października br. złożono 146 wniosków, z czego zakwalifikowanych do dofinansowania zostało 121. Najwięcej wniosków, bo aż 84 zostało złożonych na dofinansowanie ogrzewania gazowego, 27 wnioskodawców zdecydowało się zamontować kocioł na paliwo stałe (pellet) piątej klasy, 9 wnioskodawców wybrało podłączenie do sieci ciepłowniczej, natomiast 1 zdecydował na zamontowanie pompy ciepła. Podpisano 109 umów z wnioskodawcami, z czego 88 umów zostało już rozliczonych. Łącznie od początku trwania programu wypłacono dofinansowanie w wysokości ponad 437 tys. 446 zł – informuje burmistrz Janusz Rosłan.

Burmistrz Janusz Rosłan po raz kolejny zwraca się do mieszkańców z prośbą o wymianę starego pieca na ekologiczne źródło ogrzewania.

– Apeluję do mieszkańców, aby przede wszystkim korzystali z rządowego programu „Czyste powietrze”, który daje większe możliwości finansowe, ale i z naszego miejskiego programu. Zdrowie jest wartością, której nie da się określić w złotówkach. Powinniśmy ten wysiłek wspólnie ponieść, aby dzieci, które dorastają, miały okazję oddychania czystym powietrzem – mówi burmistrz.

Warto zaznaczyć, że w ramach programu „Czyste powietrze” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska od mieszkańców miasta wpłynęło 100 wniosków, z czego podpisanych jest 30 umów z mieszkańcami miasta. – To kropla w morzu potrzeb – dodaje burmistrz. Podkreśla, że normy dotyczące zanieczyszczeń są fatalne. Nie tak dawno dozwolona dawka zanieczyszczeń była przekroczona piętnastokrotnie. Normy pyłów zostały przekroczone, a to oznacza, że jakość powietrza nie jest dobra i trzeba ograniczyć swoją aktywność na powietrzu.

- Reklama -

Jesienią i zimą powietrze jest często bardzo zanieczyszczone, toksyczne pyły, metale ciężkie trafiają do naszych płuc, krwi, a wraz z nią do różnych narządów, np. serca, mózgu. Zaostrzają astmę, alergię, niewydolność serca. Wywołują dokuczliwy kaszel, duszność, ból głowy, podrażnienie oczu, gardła.

Wspólnie zadbajmy o powietrze, którym oddychamy. Warto pamiętać, że monitorowanymi parametrami jakości powietrza są: pyły zawieszone PM2,5 i PM10 oraz związek chemiczny formaldehyd (HCHO), który powstaje między innymi podczas spalania płyt meblowych. Wymienione substancje w dużym stopniu przyczyniają się do powstawania smogu, przez co stwarzają ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego oraz układu krążenia. Ich źródła na terenach zurbanizowanych to procesy spalania paliw stałych i ciekłych, niska emisja oraz procesy technologiczne. Dlatego istotny wpływ na poprawę jakości powietrza ma ograniczenie emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ogrzewania poprzez stosowanie paliw wysokiej jakości oraz wymianę starych wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne.

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Program skierowany jest do osób posiadających prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, które zdecydują się zastąpić stare piece na ekologiczne. Z programu można też otrzymać dofinansowanie na ocieplenie budynku lub dach, wymianę drzwi i okien. Wysokość dofinansowania wynosi od 7 tys. do 47,7 tys. zł. Dotacja uzależniona jest od dochodu rodziny i wynosi od 40 do 90 proc. poniesionych kosztów. Budżet programu wynosi 103 mld zł (63,3 mld zł na dotacje i 39,7 mld zł na pożyczki). Żeby skorzystać z programu, należy wypełnić wniosek i wysłać go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Potrzebne będą faktury dokumentujące poniesione nakłady. Rozpatrywanie wniosków trwa ok. trzech miesięcy. Pomocy w wypełnieniu wniosków udziela biuro Programu „Czyste powietrze” przy ulicy Włosiankarskiej 5 oraz pracownicy Urzędu Miasta Biłgoraj w biurze podawczym przy Placu Wolności 16.

W Urzędzie Miasta Biłgoraj można natomiast uzyskać dofinansowanie do wymiany starego pieca węglowego na nowe ekologiczne źródło ciepła. Wysokość dotacji wynosi do 60 proc. kosztów wykonania przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż 5 tys. zł brutto. Środki na realizację programu pochodzą z budżetu miasta. Program będzie realizowany do końca 2019 roku, w związku z tym warto się pospieszyć. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne realizujące wymianę źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym położonym w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj.

Warunek niezbędny do skorzystania w dotacji to trwała likwidacja źródła wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów wykorzystywanych do ogrzewania budynku lub lokalu. Wyjątkiem jest jednak możliwość wykorzystywania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym oraz możliwość wykorzystywania kominków jako dodatkowego źródła ciepła, stanowiącego jednocześnie element dekoracyjny i estetyczny, opalany drewnem. Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu, dostawy, montażu i rozruchu nowego źródła ogrzewania i niezbędnych elementów kotłowni; podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej; podłączenia do sieci gazowej (wykonanie nowego przyłącza);  likwidacji, modernizacji oraz budowy i wykonania systemu odprowadzania spalin. Nowe źródło ogrzewania powinno posiadać aktualne świadectwo badań energetyczno-emisyjnych potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska (dla kotłów klasy V) wg normy PN-EN 303-5-2012, wydane przez instytucję posiadającą akredytację oraz deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B) podanych przez producenta. Powinno być wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniać normy i być dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.