- Reklama -

- Reklama -

Spółka partnerska – czyli jaka?

Jedną z form wykonywania tak zwanych wolnych zawodów jest spółka partnerska. Z poniższego artykułu dowiecie się, jakie ma zastosowanie i jaka jest jej charakterystyka prawna.

- Reklama -

Czym jest spółka partnerska?

Spółka partnerska to zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółka osobowa, którą tworzą wspólnicy po to, aby wykonywać wolny zawód w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Można ją zawiązać by wykonywać więcej niż jeden zawód. Prawo przewiduje ją wyłącznie dla tych osób, które wykonują wolne zawody i wyłącznie w celu ich wykonywania. Są one enumeratywnie wymienione w Kodeksie: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. Warto wspomnieć, że partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Czasem możliwe jest utworzenie spółki przez przedstawicieli dwóch zawodów, na przykład gdy pomoc prawna jest świadczona przez adwokata i radcę prawnego.

Zastosowanie spółki partnerskiej

Ustawodawca przewidział listę wolnych zawodów, których przedstawiciele mają specjalistyczne umiejętności, uprawnienia, ale również wysoki stopień samodzielności przy wykonywaniu czynności zawodowych. Dlatego też, wspólnicy mogą bez problemu w ramach spółki prowadzić indywidualną praktykę. Jednocześnie korzystają oni z wszelkich korzyści, jakie przewiduje ta forma prawna. Najczęściej z działalnością gospodarczą tych osób wiąże się wysokie ryzyko – finansowe oraz związane z reputacją zawodową. Z jednej więc strony forma spółki partnerskiej pozwala mieć wsparcie wspólnika, ale z drugiej strony, nie obciąża go odpowiedzialnością za „błąd w sztuce” popełniony przez jednego z partnerów.

- Reklama -

Istotne jest, iż generalną zasadą odnoszącą się do spółek osobowych jest odpowiedzialność każdego ze wspólników całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. W przypadku spółki partnerskiej ta odpowiedzialność jest zredukowana w przypadku „błędu w sztuce”, ale jeśli dane zobowiązanie nie jest związane z czynnościami zawodowymi partnera – odpowiedzialność ponoszą wszyscy partnerzy solidarnie.

Spółka partnerska może być bardzo korzystną formą prawną dla osób, które znają się i polegają na swoich umiejętnościach i kwalifikacjach.

red. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.