- Reklama -

Sołeckie pomysły na inwestycje

Mieszkańcy poszczególnych sołectw w gminie Tereszpol zdecydowali, na co przeznaczą środki finansowe z funduszu sołeckiego na 2019 rok. Pomysłów nie brakowało.

Po raz kolejny mieszkańcy gminy Tereszpol zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczą środki funduszu sołeckiego. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk. Środki funduszu mają służyć poprawie bytu mieszkańców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości mieszkańców w danym sołectwie. O tym, na co przeznaczyć pieniądze sołeckie, decydują tylko i wyłącznie sami obywatele.

Najwyższa kwota z funduszu sołeckiego została przydzielona sołectwom Tereszpol-Kukiełki oraz Tereszpol-Zaorenda. Otrzymały one po ponad 37,3 tys. zł. Niewiele mniej, bo 36,7 tys. zł otrzymali mieszkańcy sołectwa Tereszpol-Zygmunty. Sołectwu Lipowiec na cele funduszu sołeckiego przydzielono 26,5 tys. Sołectwo Panasówka otrzymało ponad 16,4 tys. zł. Natomiast sołectwu Szozdy przyznano 16 tys. zł. Najmniej otrzymało sołectwo Bukownica, bo 14,3 tys. zł.

Mieszkańcy sołectw sami decydują o przeznaczeniu tej kwoty w formie głosowania nad poszczególnymi pomysłami. Do 30 września sołtys każdego sołectwa miał za zadanie przedstawić wójtowi wniosek zawierający decyzję mieszkańców wraz z kosztorysem i uzasadnieniem. I tak się stało w gminie Tereszpol.

Mieszkańcy Bukownicy całą kwotę 14 352,42 zł przeznaczyli na jedno zadanie – zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej.

Mieszkańcy Lipowca uzyskane pieniądze rozdysponowali na dwa zadania. Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych w sołectwie Lipowiec pochłonie 22 499,65 zł. Natomiast zakup materiału oraz wykonanie szafek w remizie na potrzeby strażaków OSP w Lipowcu to koszt 4 tys. zł.

Sołectwo Szozdy 3 tys. zł przeznaczy na zakup koszarowego umundurowania dla jednostki OSP w Szozdach. 12 959,59 zł będzie kosztowało wznowienie granic drogi gminnej w miejscowości Szozdy (podział geodezyjny, wykup działek oraz remont drogi).

Mieszkańcy Tereszpola-Kukiełek za 12 tys. zł  dokończą ogrodzenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach. 5376,10 zł będzie kosztował zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie. Natomiast 20 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup bramy garażowej oraz ubrań koszarowych dla członków OSP w Tereszpolu-Kukiełkach.

Sołectwo Tereszpol-Zaorenda 30 tys. zł przeznaczy na wykonanie deptaka przy placu zabaw w Tereszpolu-Zaorendzie. 7376,10 zł będzie przeznaczone na wykonanie renowacji boiska ze sztucznej trawy.

Mieszkańcy sołectwa Tereszpol-Zygmunty przydzieloną kwotę przeznaczyli na jedno zadanie – remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tereszpol-Zygmunty. Pochłonie on 36 740,71 zł.

W sołectwie Panasówka cała kwota 16 445,48 zł zostanie przeznaczona na remont drogi gminnej położonej na działce za blokami na terenie sołectwa Panasówka.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.