- Reklama -

- Reklama -

Ruszają prace przy ul. Nowakowskiego

Kontrakt o wartości blisko 4 mln zł netto firma zrealizuje na zlecenie Gminy Biłgoraj. To już druga inwestycja drogowa Skanska w mieście. W ubiegłym roku spółka zrealizowała przebudowę ulic Sikorskiego i Armii Kraków. – W ramach zadania w pierwszej kolejności wykonamy przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej. Następnie przebudujemy sieć wodociągową i zbudujemy nową kanalizację deszczową – wymienia Przemysław Myszka, Kierownik Budowy, Skanska. – Po wykonaniu prac sieciowych rozpoczniemy prace drogowe – kontynuuje Przemysław Myszka. – Wykonamy wykopy i nasypy z wymianą podłoża gruntowego, następnie podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach oraz humusowanie i umocnienie skarp. Powstaną także chodniki i zjazdy do posesji. Na końcu wykonamy oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie uliczne – dodaje.

Do umocnienia skarp Skanska użyje płyt ażurowych i faszynady. – Faszyny to drewniane żerdzie połączone w wiązki. Faszyna tworzy naturalne zbrojenie skarpy i jest niezwykle skutecznym zabezpieczeniem przed jej erozją. Nasadzenia roślin w koronie skarpy dodatkowo wzmacniają konstrukcję. Mamy faszyny wykonane z drewna bez zdolności do kiełkowania (faszyny z drzew iglastych) oraz faszyny z drewna ze zdolnością do kiełkowania (np. faszyny wierzbowe). Wiązki ułożymy w zagłębieniach równolegle do skarpy i zamocujemy za pomocą drewnianych kołków. Na koniec zagłębienia wypełnimy ziemią – wyjaśnia Kierownik Budowy.

- Reklama -

– Bazując na naszym dotychczasowym doświadczeniu wykorzystujemy sprawdzone rozwiązania, ale też stale poszukujemy nowszych i bardziej innowacyjnych pomysłów. Starannie dobieramy technologie wykonywania projektów. Rozwiązania, jakie zastosujemy podczas przebudowy ul. Nowakowskiego, to krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju – podkreśla Piotr Subczak, Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie, Skanska. – Zgodnie z regułami zrównoważonego rozwoju nasze działania prowadzimy w sposób, który minimalizuje wpływ inwestycji na środowisko naturalne – dodaje Piotr Subczak.

Do końca maja zaplanowano przebudowę sieci uzbrojenia terenu, do końca lipca roboty ziemne i brukarskie, zaś do końca sierpnia firma wykona podbudowy i roboty nawierzchniowe.

– Roboty prowadzone w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie należą do grupy prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na duże zagrożenie dla osób wykonujących pracę oraz dla postronnych uczestników ruchu – mówi Przemysław Myszka ze Skanska. – Dlatego też kierowców, pasażerów i mieszkańców okolic prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas robót – apeluje. – Dołożymy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas prace były jak najmniej odczuwalne – dodaje.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.